Brf Båtsmannen i Gustavsberg

Underhållsplan och stambyte, Brf Båtsmannen i Gustavsberg Fastigheten Ösby 2:71 ligger i Lugnet strax norr om Gustavsbergs centrum. Fastigheten är upprättad 1963 och består av fem fristående byggnader och besitter 134 lägenheter. Kv. Ösby 2:71 ägs och förvaltas av Brf Båtsmannen, styrelsen består av åtta ledamöter med tydliga ansvarsområden. Ledamot Gunilla Härnberg och