Ett urval genomförda/pågående projekt

Fönsterrenovering - Brf. Timmerhögen

2024-04-01

Förstudie, upphandling, kontraktering, projektledning och besiktning - Brf. Timmerhögen

Perfecta har åter igen fått förtroendet att hjälpa bostadsrättsföreningen Timmerhögen, denna gång med att renovera samtliga fönsterpartier.

Nytt passersystem - Brf. Timmerhögen

2024-03-29

Upphandling, kontraktering, projektledning och besiktning - Brf. Timmerhögen

Perfecta har på nytt fått förtroendet att hjälpa bostadsrättsföreningen Timmerhögen, denna gång med att mordernisera fastighetens passersystem.

Utredning och åtgärder avseende vattenskada - Kv. Ångpannan 7

2024-03-01

Utredning, upphandling, kontraktering, projektledning och besiktning - BF Ångpannan 7 UPA

Perfecta har åter igen fått förtroendet att hjälpa bostadsföreningen Ångpannan 7 med att utreda och projektleda skador kring takterrasser.

Digital underhållsplanering - Brf Mowitz 5

2023-10-31

Statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, löpande rådgivning och administration.

Brf. Mowitz 5 gör som många andra fastighetsägare och tar hjälp av Perfecta för att få koll på sina underhållskostnader. Vad vi på Perfecta erbjuder är löpande rådgivning och administration av digitala underhållsplaner.

Åtgärder efter vattenskada - Brf Bergamotträdet 10

2023-08-13

Upphandling, kontraktering och besiktning - Brf Bergamotträdet 10

Brf Bergamotträdet 10 utökar sitt samarbete med Perfecta! Styrelsen har kontrakterat oss för att handa upp och ombesörja vattenskador från takfönster i föreningens fastighet på Kungsholmen.

Åtgärder i rörledningsschakt - Brf Signallodet

2023-08-07

Förstudie - Brf Signallodet

Brf Signallodet har valt att sammarbeta med Perfecta Projektledning för att utreda möjligheten att åtgärda rörledningsschakten i föreningens fastighet i Sundbyberg. Vi på Perfecta tackar för uppdraget!

Radonutredning - Brf Båtsmannen

2023-05-24

Utredning, projektering, upphandling, kontraktering och besiktning av radonåtgärder, Kv. Ösby 2:71

Perfecta har blivit kontrakterade att utreda problem med förhöjda radonvärden i föreningens fastighet i Gustavsberg.

Företagsflytt - Wallenius Water Innovation

2022-11-16

Flytt av verksamhet - Wallenius Water Innovation

Innovationsföretaget Wallenius Water har valt Perfecta Projektledning som samarbetspartner i samband med företagets flytt till nya lokaler i Stockholm. Uppdraget innefattar projektering, avyttring, upphandling, genomförande, iordningställande och överlämnande. Vi på Perfecta tackar för förtroendet!

Underhållsplan – Brf Zenhusen

2022-11-18

Underhållsplan – Brf Zenhusen

Bostadsrättsföreningen Zenhusen har valt att anlita Perfecta Projektledning för att upprätta en ny underhållsplan för föreningens ansvarsområden.

Tak-, fasad- och fönsterrenovering – Brf Stämjärnet 1

2022-08-11

Beställarombud och kvalitetskontrollant – Brf Stämjärnet 1

Bostadsrättsföreningen Stämjärnet 1 har genomfört en upphandling avseende projektledning, vi på Perfecta Projektledning blev mycket glada när vi i början av augusti blev tilldelade uppdraget att fungera som beställarombud för föreningens renoveringsprojekt. Projektet som innefattar fasad, tak och balkonger men även solcellsanläggning på fastigheten i Hornstull beräknas vara slutfört i början av 2024.

Stambyte – Brf Stiftelsen 4

2022-06-17

Projektorganisation – Brf Stiftelsen 4

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att projektera, handla upp och leda föreningens planerade stambyte.

Byte av avloppsstammar – Brf Solhem 1

2022-06-14

Beställarombud – Brf Solhem 1

Vi på Perfecta Projektledning är stolta över att ha fått förtroendet att leda och upphandla föreningens stambytesprojekt. Färdigställande är beräknat till årsskiftet 2023/2024.

Upphandling av EV-laddare - Ljunghedens SFF

2022-05-26

Kontraktering och besiktning - Ljunghedens samfällighetsförening

Ljunghedens Samfällighetsförening har valt att anlita oss på Perfecta Projektledning för att upprätta förfrågningsunderlag, upphandla och besikta föreningens elentreprenad. Vi tackar för förtroendet!

Underhållsplan – Brf Roddaren 36

2022-02-21

Underhållsplan åt Brf Roddaren 36

Brf Roddaren har givit oss på Perfecta Projektledning i uppdrag att ta fram en 20-årig underhållsplan, vi tackar för förtroendet!

Stambyte – Kritklippans samfällighetsförening

2021-11-16

Beställarombud och boendesamordnare – Kritklippans samfällighetsförening

Kritklippans SFF har valt Perfecta Projektledning som partner att handla upp och driva gemensamhetsanläggningens upprustning.

Stambyte – Brf Masken

2021-09-20

Stambyte – Brf Masken

Vi tackar Brf Masken för förtroendet att genomföra en förstudie avseende renovering av föreningens sanitetsanläggning.

Underhållsplan – Brf Ströva i Sundbyberg

2021-09-15

Underhållsplan – Brf Ströva i Sundbyberg

Brf Ströva har valt att anlita Perfecta Projektledning för att ta fram en underhållsplan för föreningens fastighet i Sundbyberg.

Ventilationsprojekt – Brf Masken

2021-08-12

Ventilationsprojekt – Brf Masken

Perfecta Projektledning har av Brf Masken på Södermalm i Stockholm fått i uppdrag att projektera, handla upp och driva föreningens luftbehandlingsentreprenad.

Stambyte – Brf Båtsmannen

2021-06-26

Stambyte – Brf Båtsmannen

Brf Båtsmannen i Gustavsberg har valt att anlita Perfecta Projektledning som beställarombud/projektledare för föreningens kommande stambyte, uppdraget innefattar även entreprenadbesiktning.

Utökad utredning av mark- och VA-anläggning Brf Solhem 1

2021-06-20

Utökad utredning av mark- och VA-anläggning Brf Solhem 1

Efter ett lyckat första uppdrag har föreningen gett oss på Perfecta Projektledning i uppdrag att utreda samtliga av föreningens byggnader. Vi tackar än en gång för förtroendet!

Slutbesiktning Brf Ryssjan

2021-05-14

Slutbesiktning Brf Ryssjan

Perfecta Projektledning har av Brf Ryssjan fått i uppdrag att hålla i slutbesiktningen av föreningens förädlingsprojekt på Södermalm.

Garantibesiktning Brf Lunden i Sollentuna

2021-04-26

Garantibesiktning Brf Lunden i Sollentuna

Brf Lunden i Sollentuna har valt att anlita Perfecta Projektledning för att genomföra garantibesiktning av föreningens stambyte.

VA-utredning Brf. Solhem 1

2021-03-12

VA-utredning Brf. Solhem 1

Brf Solhem 1 i Spånga har valt att anlita Perfecta Projektledning för utredning av VA-problematik. Vi tackar för förtroendet!

Boende- och hyresgästsamordning – Brf Båtsmannen

2021-03-08

Boende- och hyresgästsamordning – Brf Båtsmannen

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag av Brf. Båtsmannen i Gustavsberg att ombesörja boendefrågor under föreningens stambytesprojekt. Uppdraget förväntas slutfört 2023.

Underhållsplan – Brf. Lunden i Sollentuna

2021-02-12

Underhållsplan – Brf. Lunden i Sollentuna

Brf. Lunden i Sollentuna har valt Perfecta Projektledning som leverantör för tjugoårig underhållsplan.

Underhållsplan – Brf. Droskhästen 13

2021-02-08

Underhållsplan – Brf. Droskhästen 13

Vi på Perfecta har fått i uppdrag av Brf. Droskhästen 13 att upprätta en tjugoårig underhållsplan.

Underhållsplan – Sommarvindsvägens SFF

2021-01-15

Underhållsplan – Sommarvindsvägens SFF

Samfällighetsföreningen sommarvindsvägen har valt Perfecta Projektledning som leverantör av underhållsplan.

Stamspolning – Brf Masken

2020-12-16

Stamspolning – Brf Masken

Brf Masken har valt att anlita Perfecta Projektledning för att handla upp och driva stamspolning av föreningens samtliga lägenheter på Södermalm.

Ventilationsåtgärder – Brf Båtsmannen

2020-12-04

Ventilationsåtgärder – Brf Båtsmannen

Brf Båtsmannen har anlitat Perfecta Projektledning för att projektera och handla upp ventilationsåtgärder av föreningens fastighet i Gustavsberg.

Stambyte – Brf Kråkan 6

2020-12-02

Stambyte – Brf Kråkan 6

Brf Kråkan 6 har valt att anlita Perfecta Projektledning för att hjälpa till med förstudie, upphandling och projektledning av stambyte.

Stambyte – Brf Sleipner 7

2020-11-05

Stambyte – Brf Sleipner 7

Brf Sleipner 7 har valt att anlita Perfecta Projektledning för att genomföra en förstudie avseende stamrenovering av sin fastighet i Stockholm.

Teknisk utredning – Brf Helgalunden

2020-11-01

Teknisk utredning – Brf Helgalunden

Brf Helgalunden har valt Perfecta Projektledning för att utreda konstruktionsskador i föreningens fastighet på Södermalm.

Fasadrenovering – Brf Tallbacken

2020-10-19

Fasadrenovering – Brf Tallbacken

Brf Tallbacken i Vallentuna har valt att anlita oss på Perfecta Projektledning för att projektera, handla upp och driva föreningens planerade fasadrenovering. Arbetena beräknas vara färdigställda 2024.

Garantibesiktning – Brf Älgskyttarne 9

2020-09-27

Garantibesiktning – Brf Älgskyttarne 9

Det är dags för femårsbesiktning för Brf Älgskyttarne 9 i Fredhäll. Föreningen har valt att ge uppdraget till oss på Perfecta Projektledning.

Underhållsplan – Brf Norrkärrsvägen

2020-09-22

Underhållsplan – Brf Norrkärrsvägen

Brf Norrkärrsvägen har handlat upp Perfecta Projektledning som leverantör att upprätta underhållsplan för föreningens fastighet på Värmdö.

Förstudie stamrenovering – Brf Norrhamnen

2020-09-16

Förstudie stamrenovering – Brf Norrhamnen

Brf Norrhamnen i Vaxholm har valt att anlita Perfecta Projektledning för att utreda föreningens förestående stamrenovering.

Underhållsplan – Brf Båtsmannen

2020-09-14

Underhållsplan – Brf Båtsmannen

Brf Båtsmannen har valt Perfecta Projektledning som leverantör att ta fram en underhållsplan för föreningens fastighet i Gustavsberg.

Stambyte – Brf Båtsmannen

2020-09-03

Stambyte – Brf Båtsmannen

Brf Båtsmannen i Gustavsberg har valt att ge Perfecta projektledning i uppdrag att utreda, handla upp och driva fastighetens förestående stambyte.

Underhållsplan – Brf Konstgjutaren Nr 5

2020-09-01

Underhållsplan – Brf Konstgjutaren Nr 5

Brf Konstgjutaren nr 5 har valt Perfecta Projektledning som leverantör att upprätta underhållsplan för föreningens fastighet i Johanneshov.

Yttre underhåll – Brf Tallbacken

2020-08-18

Yttre underhåll – Brf Tallbacken

Återigen har Bostadsrättsföreningen Tallbacken i Vallentuna valt att anlita Perfecta Projektledning för att projektera, handla upp och driva en underhållsentreprenad. Det som avses är tvätt-, fogning och målning av fastigheternas fasader.

Underhållsplan – Brf Koppen

2020-08-04

Underhållsplan – Brf Koppen

Brf Koppen har valt att anlita Perfecta Projektledning för att ta fram en underhållsplan för föreningens fastighet i Hammarbyhöjden.

Besiktning av stambyte – Brf Stiftelsen 4

2020-07-01

Besiktning av stambyte – Brf Stiftelsen 4

Brf Stiftelsen 4 i Sundbyberg har valt att anlita Perfecta Projektledning som besiktningsförättare för föreningens stambytesprojekt.

Ventilationsprojekt – Brf Karteschen 7

2020-04-23

Ventilationsprojekt – Brf Karteschen 7

Brf Karteschen 7 på Gärdet i Stockholm har valt att anlita oss på Perfecta Projektledning för att utreda, handla upp och driva föreningens kommande ventilationsprojekt.

Underhållsplan – Brf Stenbrottet 4

2020-02-06

Underhållsplan – Brf Stenbrottet 4

Brf Stenbrottet 4 har anlitat Perfecta Projektledning för att ta fram en underhållsplan för föreningens fastighet på Lidingö.

Underhållsplan – Brf Enen 25

2020-01-25

Underhållsplan – Brf Enen 25

Vi på Perfecta Projektledning är stolta över att ha fått förtroendet av Brf Enen 25 att ta fram en underhållsplan för deras fastighet i Hägersten.

Tak-, fasad- och balkongrenovering – Brf Verdandi 42

2020-01-10

Tak-, fasad- och balkongrenovering – Brf Verdandi 42

Bostadsrättföreningen Verdandi 42 har valt Perfecta Projektledning som beställarombud för kommande underhållsprojekt avseende takrenovering, balkong- och fasadrenovering.

Lokalanpassning Hive Streaming

2019-12-13

Lokalanpassning Hive Streaming

Perfecta Projektledning har av företaget Hive Streaming fått förtroendet att anpassa bolagets nya lokaler på Franzéngatan 5 i Stadshagen.

Projektering av förfrågningsunderlag – Kritklippans SFF

2019-11-15

Projektering av förfrågningsunderlag – Kritklippans SFF

Kritklippans samfällighetsförening ska renovera el- och VA-stammar i sin gemensamhetsanläggning i Huddinge. Man har vänt sig till oss på Perfecta Projektledning för att få hjälp med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaderna.

Utredning av ventilationsåtgärder – Brf. Skattungen

2019-10-22

Utredning av ventilationsåtgärder – Brf. Skattungen

Brf. Skattungen i Årsta har valt att anlita Perfecta Projektledning för att utreda och åtgärda förekomst av radon i föreningens fastigheter.

Takomläggning Brf. Skattungen i Årsta

2019-10-01

Takomläggning Brf. Skattungen i Årsta

Brf. Skattungen ska lägga om taken på sina båda fastigheter. Vi på Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att projektera och handla upp entreprenaden.

Utredning av garantifel. Brf Staben i Järvastaden

2019-09-11

Utredning av garantifel. Brf Staben i Järvastaden

Brf Staben har valt Perfecta Projektledning att hjälpa till med att utreda omfattning av garantifel i fastighetens VVS-system.

Statusbesiktning betongkonstruktion – Brf. Trivselhem Nr. 1

2019-07-03

Statusbesiktning betongkonstruktion – Brf. Trivselhem Nr. 1

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att kontrollera betongkonstruktionen i föreningens fastighet i Stockholm.

Förstudie avseende yttre underhåll – Brf Verdandi 42

2019-06-23

Förstudie avseende yttre underhåll – Brf Verdandi 42

Brf Verdandi 42 har valt att anlita Perfecta Projektledning för att utreda behov, möjligheter och förutsättningar för tak-, balkong- och fasadrenovering.

Tak- och fasadrenovering. Brf Ålgrytebacken

2019-05-26

Tak- och fasadrenovering. Brf Ålgrytebacken

Brf Ålgrytebacken har anlitat Perfecta Projektledning för att planera och handla upp renovering av tak och fasader. Utöver detta ska Perfecta utreda möjligheten till att installera en solenergianläggning.

Underhållsplan – Brf Saturnus måne

2019-04-20

Underhållsplan – Brf Saturnus måne

Brf Saturnus måne har anlitat Perfecta Projektledning för att ta fram en underhållsplan för föreningens fastighet.

Mordernisering av undercentral Brf Tallbacken

2019-02-14

Mordernisering av undercentral Brf Tallbacken

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att upphandla mordernisering av föreningens undercentral.

Mordernisering av ventilationssystem Brf Tallbacken

2019-02-13

Mordernisering av ventilationssystem Brf Tallbacken

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag av Brf Tallbacken att projektera och upphandla mordernisering av husens vetilationssystem.

Nytt ramavtal med Brf Tallbacken

2019-02-10

Nytt ramavtal med Brf Tallbacken

Brf Tallbacken i Vallentuna har valt att teckna ramavtal med Perfecta Projektledning. Avtalet berör konsulttjänster i samband med fastighetsprojekt.

Underhållsplan Brf Essinge Brygga

2019-01-17

Underhållsplan Brf Essinge Brygga

Bostadsrättsföreningen Essinge Brygga har anlitat Perfecta Projektledning för att ta fram en underhållsplan över fastigheten.

Underhållsplan till Brf Ålgrytebacken

2019-01-11

Underhållsplan till Brf Ålgrytebacken

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att ta fram en underhållsplan över föreningens fastighet.

Underhållsplan till Brf. Roddaren 29

2018-12-06

Underhållsplan till Brf. Roddaren 29

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan för föreningens fastighet på Inedalsgatan.

Utredning av sättningsskador åt Brf. Sakföraren

2018-12-06

Utredning av sättningsskador åt Brf. Sakföraren

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag av Brf. Sakföraren att utreda sättningsskador i byggnadskonstruktionen på deras fastighet i Bagarmossen.

Stambyte Brf Valfisken mindre

2018-11-28

Stambyte Brf Valfisken mindre

Brf. Valfisken mindre på Östermalm har valt att anlita Perfecta Projektledning som projektledare för sitt planerade stambyte. Fastigheten kommer utöver detta även att renoveras vad gäller källarvåningar och bjälklag.

Upphandling av förvaltning – Brf. Sjöfararen

2018-11-02

Upphandling av förvaltning – Brf. Sjöfararen

Perfecta Projektledning har av Brf. Sjöfararen fått i uppdrag att handla upp teknisk förvaltning av föreningens fastigheter i Hammarby.

Förstudie – Kritklippans samfällighetsförening

2018-11-01

Förstudie – Kritklippans samfällighetsförening

Kritklippans samfällighetsförening i Huddinge har valt att anlita Perfecta Projektledning för att utreda möjligheten att renovera fastigheternas installationssystem

Underhållsplan – Brf. Stjärnhimlen

2018-10-30

Underhållsplan – Brf. Stjärnhimlen

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag av Cemi Förvaltning att ta fram en underhållsplan till Brf. Stjärnhimlens fastighet intill nationalarenan.

Förstudie – Brf Tallbacken

2018-10-26

Förstudie – Brf Tallbacken

Brf. Tallbacken i Vallentuna har anlitat Perfecta Projektledning för att utreda möjligheten till att effektivisera fastigheternas ventilationssystem.

Målningsrenovering av gemensamhetsytor – Brf Valkyrian 25

2018-10-10

Målningsrenovering av gemensamhetsytor – Brf Valkyrian 25

Perfecta Projektledning har av Brf Valkyrian 25 fått förtroendet att handla upp och driva föreningens planerade trapphusrenovering.

Takomläggning – Brf Sjö & Kust

2018-09-11

Takomläggning – Brf Sjö & Kust

Brf Sjö & Kust har beslutat att genomföra en takomläggning på sin fastighet i Täby. För att vara känna sig trygga med att man får det man betalar för och att allt går rätt till, så har man valt Perfecta Projektledning för att projektera och handla upp entreprenaden.

Underhållsplan till Brf Thor

2018-09-07

Underhållsplan till Brf Thor

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan till föreningens fastighet.

Förstudie stambyte Brf Adelsö 2

2018-09-04

Förstudie stambyte Brf Adelsö 2

Brf Adelsö 2 har gett Perfecta Projektledning förtroendet att utreda metod för föreningens planerade stambyte. Förstudien berör EL- och VVS-installationer.

Fönsterrenovering – Brf. Mowitz 5

2018-06-02

Fönsterrenovering – Brf. Mowitz 5

Perfecta Projektledning har av styrelsen fått förtroendet att styra upp och besiktiga föreningens fönsterentreprenad.

Förstudie stambyte – Brf. Valfisken Mindre

2018-06-01

Förstudie stambyte – Brf. Valfisken Mindre

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att utreda föreningens behov av stambyte.

Stambyte Brf. Thisbe 4

2018-04-23

Stambyte Brf. Thisbe 4

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att handla upp och driva föreningens planerade stambyte i Gamla stan.

Underhållsplan till Brf. Isbrytaren 181

2018-04-18

Underhållsplan till Brf. Isbrytaren 181

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att upprätta en underhållsplan till Brf. Isbrytaren 181.

Lokalanpassning Hvilan utbildning

2018-04-08

Lokalanpassning Hvilan utbildning

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att ombesörja företagets anpassning av deras nya lokaler på Franzéngatan i Stockholm.

Underhållsplan till Brf Asken 13

2018-03-08

Underhållsplan till Brf Asken 13

Brf Asken 13 har valt Perfecta Projektledning som leverantör av ny underhållsplan. Arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av maj.

Lokalanpassning Wallenius Water

2018-03-06

Lokalanpassning Wallenius Water

Perfecta har fått förtroendet att ombesörja delning och omflyttning av företagets lokaler i Stadshagen.

Flytt- och evakueringsprojekt Wallwenn AB

2018-02-21

Flytt- och evakueringsprojekt Wallwenn AB

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att stå för flyttprojektledning i samband med fastighetsägaren Wallwenns totalrenovering av Grevgatan 36-38.

Modernisering av hissar

2018-02-06

Modernisering av hissar

Brf Tallbacken har valt Perfecta Projektledning som partner för att upphandla modernisering av fastigheternas hissar.

Badrumsrenoveringar åt Brf Härden 115

2018-01-10

Badrumsrenoveringar åt Brf Härden 115

Brf Härden 115 har anlitat Perfecta för att upphandla och driva ROT-projekt i föreningens fastighet i Gröndal.

Underhållsplan för Brf Skattungen 1

2017-12-20

Underhållsplan för Brf Skattungen 1

Perfecta har fått förtroendet att upprätta en underhållsplan för föreningens fastigheter i Årsta.

Underhållsplan år Brf. Tiveden 1

2017-11-05

Underhållsplan år Brf. Tiveden 1

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att upprätta föreningens nya underhållsplan.

Underhållsplan åt Brf. Bergnäs

2017-10-24

Underhållsplan åt Brf. Bergnäs

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att upprätta en underhållsplan åt Brf. Bergnäs. Vi tackar för förtroendet.

Radonutredning och fasadrenovering åt Brf. Skattungen 1

2017-10-09

Radonutredning och fasadrenovering åt Brf. Skattungen 1

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att hjälpa föreningen med att reducera radonhalten i fastigheterna. Där efter ska Perfecta genomföra en förstudie, ta fram ett förfrågningsunderlag och upphandla entreprenör för fasadrenovering. Projektledning och besiktning ingår också i uppdraget. Arbetena beräknas vara färdigställda till sommaren 2018.

Underhållsplan åt Brf. Räfsan 3

2017-10-05

Underhållsplan åt Brf. Räfsan 3

Brf. Räfsan 3 har valt Perfecta Projektledning som partner för att upprätta föreningens nya underhållsplan. Arbetet beräknas vara slutfört innan årsskiftet 2017.

Underhållsplan åt Brf. Valkyrian 25

2017-09-29

Underhållsplan åt Brf. Valkyrian 25

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan åt Brf. Valkyrian 25. Vi på Perfecta tackar för förtroendet.

Underhållsplan Brf. Tallbacken

2017-09-02

Underhållsplan Brf. Tallbacken

Perfecta Projektledning har i uppdrag fått att upprätta en underhållsplan för föreningens fastighet i Vallentuna.

Statusinventering Brf. Tallbacken

2017-09-01

Statusinventering Brf. Tallbacken

Perfecta Projektledning har fått i uppdrag av Brf. Tallbacken att inventera fastighetens samtliga 151 lägenheter.

Beställarombud Brf. Titania 1

2017-08-07

Beställarombud Brf. Titania 1

Perfecta Projektledning har fått uppdraget att agera beställarombud i samband med vindsförädling i fastigheten Kv. Titania 1.

2-årsbesiktning Brf. Fyrklövern i Bålsta

2017-08-03

2-årsbesiktning Brf. Fyrklövern i Bålsta

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att genomföra den första garantibesiktningen av två åt bostadsrättsföreningen Fyrklövern i Bålsta.

Beställarombud i samband med lokalanpassning

2017-07-29

Beställarombud i samband med lokalanpassning

Brf Tuben 10 har gett Perfecta förtroende att agera tekniskt beställarombud i samband med deras kommande kommersiella hyresgästanpassningar.

Slutbesiktning av Fitness24seven

2017-07-12

Slutbesiktning av Fitness24seven

Perfecta Projektledning har fått uppdraget att hålla i slutbesiktningen av Fitness24sevens nya träningscenter i Vårberg centrum.

Särskild Besiktning – Brf. Fyrklövern i Bålsta

2017-06-07

Särskild Besiktning – Brf. Fyrklövern i Bålsta

Perfecta har fått i uppdrag att utföra en Särskild Besiktning av föreningens fastighet i Bålsta.

Stambyte Brf Timmerhögen

2017-06-04

Stambyte Brf Timmerhögen

Perfecta har fått förtroendet att upprätta en förstudie, projektera FFU, handla upp och driva Brf Timmerhögens planerade stambyte.

Underhållsplan Brf Beckasinen 14

2017-04-22

Underhållsplan Brf Beckasinen 14

Perfecta har fått i uppdrag att upprätta en underhållsplan samt detaljbesikta 25 lägenheter.

Innergårdsrenovering Brf Ångpannan 7

2017-04-19

Innergårdsrenovering Brf Ångpannan 7

Perfecta har fått förtroendet att projektera och driva föreningens ROT-projekt avseende renovering av dagvatten och tätskikt.

Underhållsplan Brf Taljan 22

2017-04-10

Underhållsplan Brf Taljan 22

Perfecta har fått i uppdrag att upprätta en ny underhållsplan åt föreningen.

Underhållsplan Brf Sjöstadspiren

2017-03-22

Underhållsplan Brf Sjöstadspiren

Brf Sjöstadspiren har valt Perfecta för att upprätta en ny underhållsplan åt föreningen.

Fuktutredning Brf Ångpannan 7

2017-03-09

Fuktutredning Brf Ångpannan 7

Perfecta har fått i uppdrag att utföra en fuktutredning i fasader och källarplan.

Etablering av Storage24 i Sverige

2017-02-28

Etablering av Storage24 i Sverige

Perfecta har fått i uppdrag av tyska Storage24 att hjälpa dem att etablera företaget i Sverige. Perfecta ska leverera projekteringsledning, bygglov, projektledning, Kontrollansvarig PBL, byggledning och entreprenadbesiktning. Eskilstuna och Västerås är först på tur och förväntas stå klart i början av 2018.

Teknisk utredning Brf. Långbro Herrgård

2017-02-20

Teknisk utredning Brf. Långbro Herrgård

Perfecta har fått i uppdrag att felsöka och upprätta åtgärdsförslag.

Stambyte Brf Dagtraktamentet 3 och 4

2017-02-16

Stambyte Brf Dagtraktamentet 3 och 4

Perfecta har fått förtroendet att projektleda föreningens förestående stambytesprojekt. Perfecta ska också stå för boendesamordningen i projektet.

Underhållsplan Brf Kylskåpet

2017-01-24

Underhållsplan Brf Kylskåpet

Perfecta har fått i uppdrag att leverera en underhållsplan åt Brf Kylskåpet.

Kontrollansvarig Svea Bostäder

2017-01-11

Kontrollansvarig Svea Bostäder

Perfecta har landat ett avtal kring Kontrollansvarig PBL åt fastighetsbolaget Svea Fastigheter. Svea Fastigheter skall bygga 84 lägenheter i Älta och dessa beräknas stå färdiga våren 2018.

Nytt besiktningsuppdrag till Noccon Bygg

2017-01-04

Nytt besiktningsuppdrag till Noccon Bygg

Perfecta ska besikta nybyggnation av fyra parhus samt åtta st. villor i Skälby. Husen beräknas vara inflyttningsklara efter sommaren 2017.

Flyttkoordinator Lidingö Kommun

2016-12-02

Flyttkoordinator Lidingö Kommun

Perfecta har vunnit en upphandling för Lidingö Stad. Vi ska leverera flyttledningstjänster i samband med ombyggnationen av kommunhuset under 2017 och 2018.

Balkongrenovering åt Brf. Klubbacken 24

2016-10-19

Balkongrenovering åt Brf. Klubbacken 24

Perfecta har fått förtroendet att handla upp och driva Brf. Klubbacken 24´s balkongrenoveringsprojekt.

Garantibesiktning åt Brf. Lyckeby i Vendelsö

2016-10-17

Garantibesiktning åt Brf. Lyckeby i Vendelsö

Perfecta har fått i uppdrag av Brf. Lyckeby i Vendelsö att genomföra tvåårsbesiktning av deras fastighet i Vendelsö.

Ny underhållsplan åt Brf. Peppardosan

2016-09-05

Ny underhållsplan åt Brf. Peppardosan

Brf. Peppardosan har valt Perfecta Projektledning för att upprätta en underhållsplan för föreningens fastighet i Hökarängen.

Besiktning av balkonger åt Brf. Källarbacken 22

2016-08-28

Besiktning av balkonger åt Brf. Källarbacken 22

Vi på Perfecta tackar Brf. Källarbacken 22 för förtroendet att statusbesiktiga föreningens samtliga balkonger.

Ny underhållsplan till Brf. Veterinären 11

2016-08-19

Ny underhållsplan till Brf. Veterinären 11

Perfecta har fått förtroendet att upprätta en ny underhållsplan åt Brf. Veterinären 11.

Nybyggnation av 30 st lägenheter

2016-06-16

Nybyggnation av 30 st lägenheter

Perfecta har fått i uppdrag att leda byggnationen av trettio stycken nya lägenheter på Rindö i norra Stockholm åt New Construction.

Underhållsplan till Brf Valkyrian UPA

2016-05-28

Underhållsplan till Brf Valkyrian UPA

Perfecta har fått förtroendet att upprätta en 20-årig underhållsplan åt Brf Valkyrian UPA.

Underhållsplan åt Brf. Sjöfararen

2016-05-13

Underhållsplan åt Brf. Sjöfararen

Perfecta har fått förtroendet att upprätta en underhållsplan till bostadsrättsföreningen Sjöfararen i Stockholm.

Företagsflytt av Wallenius Wilhelmsen

2016-04-26

Företagsflytt av Wallenius Wilhelmsen

Perfecta har fått förtroendet att samordna Wallenius Wilhelmsens flytt av huvudkontoret från Södermalm i Stockholm.

Garantibesiktning och underhållsplan åt Brf Lyckeby

2016-04-26

Garantibesiktning och underhållsplan åt Brf Lyckeby

Perfecta har fått i uppdrag att genomföra en garantibesiktning och upprätta en underhållsplan för bostadsrättsföreningen Lyckeby i Vendelsö.

Teknisk utredning Brf Solventilen

2016-04-21

Teknisk utredning Brf Solventilen

Perfecta har fått i uppdrag att genomföra en statusbesiktning av bullerskydd samt att upprätta åtgärdsförslag åt Brf. Solventilen i Nacka.

Projektledning av takrenovering åt Brf Källarbacken

2016-04-19

Projektledning av takrenovering åt Brf Källarbacken

Perfecta har fått förtroendet att upphandla och projektleda föreningens takprojekt.

Projektledning av fasadrenovering åt Brf Dopfunten

2016-04-10

Projektledning av fasadrenovering åt Brf Dopfunten

Perfecta ska upphandla, projektleda och besiktiga föreningens fasadrenoveringsprojekt.

Försudie av fasadrenovering åt Brf Bällstabro

2016-03-30

Försudie av fasadrenovering åt Brf Bällstabro

Perfecta ska genomföra en förstudie avseende fasadrenovering av föreningens fastighet i Sundbyberg.

Grov- och byggstädning åt H2M

2016-03-20

Grov- och byggstädning åt H2M

Perfecta välkomnar H2M som ny avtalskund inom fastighetsunderhåll.

Kontrollansvarig PBL åt JM

2016-01-24

Kontrollansvarig PBL åt JM

JM bygger nytt bostadsområde i Enskede. Perfecta ska stå för Kontrollansvarig enligt PBL.

Kontrollansvarig PBL åt Kungliga Vetenskapsakademien

2015-12-12

Kontrollansvarig PBL åt Kungliga Vetenskapsakademien

När Kungl. Vetenskapsakademien skulle inleda sitt takprojekt valde man Perfecta som Kontrollansvarig PBL.

Projektledning av vindsförädling åt Brf Valvet

2015-12-10

Projektledning av vindsförädling åt Brf Valvet

Perfecta välkomnar Brf Valvet som ny kund. Vi har fått förtroendet att leda föreningens vindsförädlingsprojekt. Vi kommer att stå för; projekteringsledning, upphandling, Kontrollansvarig PBL, byggledning och hyresgästsamordning.

Flyttsamordning åt WRAPP

2015-12-01

Flyttsamordning åt WRAPP

Perfecta har fått förtroendet att projektleda IT-företaget WRAPP’s företagsflytt till nya lokaler på Torsgatan i Stockholm.

Underhållsplan åt Slipgatan 12

2015-11-21

Underhållsplan åt Slipgatan 12

Perfecta har fått i uppdrag att upprätta en 20-årig underhållsplan åt föreningens fastighet i Stockholm.

Underhållsplan till Brf Vindruvan

2015-11-14

Underhållsplan till Brf Vindruvan

Perfecta har fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan till Brf. Vindruvan 12 i Stockholm.

Underhållsplan åt Brf Dopfunten

2015-11-12

Underhållsplan åt Brf Dopfunten

Vi har fått i uppdrag att upprätta en underhållsplan för föreningens fastighet i Sköndal.

Statusbesiktning och underhållsplan åt Brf Pokalen 5

2015-10-19

Statusbesiktning och underhållsplan åt Brf Pokalen 5

Perfecta har fått i uppdrag att göra en garantibesiktning samt upprätta en underhållsplan för föreningens fastighet i Birkastan.

Projektledning av ny lagerbyggnad åt Bo Wennström Production AB

2015-10-19

Projektledning av ny lagerbyggnad åt Bo Wennström Production AB

Perfecta har fått i uppdrag att leda byggnationen av en ny lagerbyggnad i Almunge utanför Uppsala. Uppdraget består av; projekteringsledning, upphandling, projektledning, Kontrollansvarig PBL samt slutbesiktning.

Projektledning av ROT-projekt åt Midgårds radhussamfällighet

2015-09-20

Projektledning av ROT-projekt åt Midgårds radhussamfällighet

Midgård i Täby har valt Perfecta som projektledare för ombyggnation av 250 P-platser, renovering av bullerplank samt renovering av samfällighetens alla förrådsbyggnader. Vi kommer att hantera; förstudie, projekteringsledning, upphandling, Kontrollansvarig PBL, projektledning och hyresgästsamordning.

Entreprenadbesiktning Kv. Gjutmästaren

2015-08-05

Entreprenadbesiktning Kv. Gjutmästaren

Newsec har gett Perfecta uppdraget att stå för all entreprenadbesiktning nu när Kv. Gjutmästaren skall byggas om till 6000 kvm kontorslokaler. Uppdraget beräknas vara klart våren 2016.

Underhållsplan för Brf Uggleviken

2015-07-27

Underhållsplan för Brf Uggleviken

Perfecta har fått förtroendet att upprätta en 20-årig underhållsplan åt Brf Uggleviken.

Lokalanpassningar Kallhälls centrum

2015-04-21

Lokalanpassningar Kallhälls centrum

HSB Norra Stotrstockholm har gett Perfecta i uppdrag att leda ett antal olika lokalanpassningar i Kallhälls centrum. Uppdragen beräknas vara färdigställda under våren 2016.

Tekniskt ombud åt Brf Tullstugan 3

2014-11-21

Tekniskt ombud åt Brf Tullstugan 3

Perfecta har blivit ombedda att fungera som tekniskt ombud åt Brf Tullstugan 3. Detta innebär att alla ROT-åtgärder skall besiktas och kontrolleras av oss för föreningens räkning.

Lokalanpassning av Försäkringskassans lokaler

2014-10-21

Lokalanpassning av Försäkringskassans lokaler

Perfecta har fått i uppdrag av Newsec att leda arbetet med att anpassa Försäkringskassans nya lokaler i Palmfelt Center.