HYresgästsamordning

Vad kan Perfecta erbjuda vad gäller samordning av boende och hyresgäster i renoveringsprojekt?

I de fall fastighetens underhållsprojekt direkt berör boende och hyresgäster rekommenderar vi vår informationssamordningstjänst.

För tio år sedan utvecklade vi på Perfecta denna tjänst tillsammans med Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. Förvaltaren hade kontrakterat Perfecta Projektledning att projektera och driva en totalrenovering av ett bostadsområde i Hallonbergen. Relativt snart insåg man att beställarens egen kundtjänst hade svårt att hantera sina hyresgäster i denna nya situation, detta medförde en kraftig nedgång i Nöjd Kund Index (NKI). Man beslutade att anlita en extern part att möta detta nya behov.

Samordna hyresgästernas intressen

Vi på Perfecta Projektledning antog utmaningen att samordna hyresgästernas intressen. Efter bara tre månader hade vi lyckats vända den nedåtgående trenden och efter avslutat projekt så var indexet på en högre nivå än innan projektet!

Det är lätt att glömma bort de som blir mest belastade i projekten och som ledamot i en bostadsrättsförening har man kanske inte lust att ”bråka” med sin granne om varför vattnet eller elen inte är igång när vederbörande kommit hem efter en lång arbetsdag …

Erfarenhet av boende- och hyresgästfrågor under ROT-projekt

Vi på Perfecta har lång erfarenhet av boende- och hyresgästfrågor under ROT-projekt. Då beställarens projektledning och entreprenörerna har fullt fokus på själva projektgenomförandet, så fungerar boendesamordnaren som en tredje part med fokus på att dessa utsatta parter blir sedda och har ett språkrör under arbetets gång. Med en samordnare på plats brukar hyresgäster och boende uppfatta projektet som en mer positiv upplevelse än utan.

Kärnan i en effektiv hyresgäst– och boendesamordning är att snabbt kunna nå ut (och ta emot) viktig information i projekten. Vi har därmed i samarbete med Boappa tagit fram en digital lösning för delning av information, dokument och tillvalsbeställningar. Själva appen (mobil och desktop) är kostnadsfri under projektet, därefter får ni göra ett val om ni önskar behålla plattformen eller ej. (Läs mer på Boappa om priser m.m.).

Samordningstjänsten Perfecta erbjuder för boende och hyresgäster innefattar följande:

  • Upprättande samt administration av projektets informationsplattform
  • Hålla informationsmöte med medlemmar/hyresgäster.
  • Hålla eventuella tillvalsmöten med respektive medlem/hyresgäst
  • Medverka på byggmöten
  • Ansvara för framtagande och distribution av aviseringar
  • Respondera på frågor per telefon/via app
  • Fungera som filter/samordnare av information mellan parterna i projektet.
  • Bistå eventuella boenden med speciella behov.

Om ni önskar ett smärtfritt projekt – tveka inte att kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!

Kostnadsfri offert

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!