Fönsterrenovering

Vilka konsulttjänster kan Perfecta erbjuda vid fönsterrenovering?

Vid fönsterrenovering fungerar Perfecta Projektledning som ombud för styrelsen, vi upphandlar, driver och besiktar entreprenaden. Utöver projektledning ombesörjer vi också hyresgäst- och boendesamordning. När ni ska utföra fönsterunderhåll står upptaget i underhållsplanen. Har ni ingen underhållsplan, klicka på länken för att läsa mer.

Förstudie

Första steget i alla fastighetsprojekt är att genomföra en så kallad förstudie. Förstudiens syfte är belysa projektets kvalifikationer och fungera som beslutsunderlag. Följande frågeställningar besvaras:

 1. Status på fönstren?
 2. Målning, renovering eller byte?
 3. Finns den behov av buller-, laminat- eller energiglas?
 4. Finns det andra underhållsbehov att tillse?
 5. Kräver åtgärderna bygglov eller anmälan till Byggnadsnämnden?
 6. Hur akuta är åtgärderna?
 7. Hur ska åtgärderna handlas upp?
 8. Ska byggherren eller entreprenören detaljprojektera?
 9. Vad kan kostnaden förväntas bli?

Förstudien utreder möjligheten till en renovering, som ofta är att föredra om fastigheten är av äldre snitt.

Äldre fönster är tillverkade i ett material som kallas kärnvirke. Detta virke är otroligt slittåligt och hållbart, livslängden är flera hundra år. Inget som moderna fönster kan mäta sig med. Dessa fönster är ofta tillverkade i plåt som med tiden rostar, dessa fönster har således en kortare teknisk livslängd än fönster tillverkade av kärnvirke.

En annan aspekt som många inte känner till är att ljusinsläppet bevaras om ni låter de gamla fönsterna renoveras i stället för att byta ut till helt nya fönster. Nya fönster sätts ofta in i den gamla karmen vilket medför att fönsteröppningen minskas med cirka 8-10 cm från alla håll.

Att renovera fönster tar ca tre veckor per lägenhet, självfallet renoveras flera lägenheter åt gången. Hur många lägenheter som innefattas per etapp avgörs från projekt till projekt.

Skulle vi i förstudien komma fram till att byte av fönster är ett bättre alternativ, så navigerar ni till sidan om Fönsterbyte för mer information om denna projektform.

Efter avslutad förstudie ges en möjlighet att avvakta eller fortskrida med fönsterprojektet.

Projektering av förfrågningsunderlag

Väljer ni att fortskrida med projektet så följer projektering av förfrågningsunderlag (FFU). I detta underlag förtydligas vad och hur projektet ska handlas upp och genomföras. Önskar ni genomföra en upphandling i konkurrens så fungerar förfrågningsunderlaget också som säkerhet för anbudsutvärdering. Ett alldeles för vanligt upphandlingsförfarande innebär att beställaren bjuder in ett antal olika anbudsgivare till platsbesök och frågar därefter efter om offerter. Vad som händer då är att varje anbudsgivare har sin egen uppfattning om vad ni som beställare behöver och lämnar anbud och avtalsvillkor efter detta.

I våra upphandlingar lämnar anbudsgivarna uppgifterna i våra formulär som svar på förfrågningsunderlaget, inga egna anbudsmallar eller villkor accepteras således.

Upphandling

När förfrågningsunderlaget är godkänt av er som beställare så tar upphandling av entreprenör vid. Upphandlingen kan vara riktad eller i konkurrens. Vanligast är konkurrensutsatt upphandling där vi tar fram ett antal olika anbudsgivare som bjuds in till platsbesök för utförliga besiktningar av arbetsområdet. Efter avslutad anbudstid granskar och sammanställer Perfecta anbuden till en så kallad anbudsutvärdering. Detta dokument fungerar som beslutsunderlag för er som byggherre. När ni valt anbudsgivare så kallar vi till ett upphandlingsmöte där vi går igenom anbudet och förfrågningsunderlaget för att fastställa att inget är oklart från entreprenörens sida. Är allt i sin ordning upprättar Perfecta ett förslag till entreprenadkontrakt.

Efter att båda parter har signerat kontraktet är det dags att upprätta en detaljerad produktionstidplan med tillhörande betalningsplan. I samband med att startmöte bokas går även en kallelse ut till informationsmöte med boende/hyresgäster.

Genomförande av renoveringsarbetena

Efter att ni som beställare valt entreprenör för fönsterrenoveringen tar vi fram ett entreprenadkontrakt, en detaljerad produktionstidplan, prestationsbaserad betalningsplan och säkerhet för entreprenaden och efterföljande garantitid.

När väl själva fönsterrenoveringen startar ombesörjer vi på Perfecta Projektledning arbetsuppgifter som:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Vid behov upprätta informationsportal (i projekt som berör boende och hyresgäster).
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • I förekommande fall agera Kontrollansvarig PBL
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Hålla Förbesiktningar enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 1.
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning från försyn)
 • I förekommande fall ansöka om Slutbesked
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Med Perfecta Projektledning som beställarombud kan ni som byggherre känna er trygga med att projektet blir färdigt i tid och till rätt pris.

Kostnadsfri offert

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!