Effektivare byggledning med Perfecta

Vi på Perfecta erbjuder byggledning och våra projektledare tar hand om allt från projektering till produktion och uppföljning.

I den bästa av världar löper byggprojekt på utan avbrott, färdigställs i tid och inom budget. Dessvärre lever vi inte i den världen och saker som kan gå fel eller missuppfattas brukar göra det. Stort eller litet projekt? Vi hjälper dig från idé till avslut. Våra projektledare tar hand om allt från projektering till produktion och uppföljning.

Erfaren byggledare sparar tid och pengar

När du ska utföra ett byggprojekt i din fastighet eller lokal är det både tryggt, ekonomiskt och smidigt att använda sig av erfaren byggledning för att slippa de fallgropar och irritationsmoment som nästan alltid dyker upp. Även mindre projekt kräver sakkunskap och resurser. Perfectas byggledare kan hjälpa dig genom hela eller valda delar av ditt projekt. Med en erfaren byggledare sparar du både tid och pengar. Vi skräddarsyr varje uppdrag efter uppdragsgivaren.

Även för mindre byggprojekt medför alla förseningar och fel oönskade och ibland oöverskådliga kostnader. Vår uppgift som byggledare är att minimera missförstånd och dröjsmål, vilket vi kan göra tack vare erfarenhet, kunskap och bra kommunikation.

Byggledning med rollen som beställarens ombud

Rollen som byggledare innebär att vara smörjoljan mellan en professionell byggare och en styrelse som ofta inte har samma byggkompetens. Byggledaren finns nära beställaren och kan med sin kunskap förklara det tekniska och juridiska i kontrakt, avtal och regelverk. Därför har byggledaren en viktig rådgivande funktion, med kompetens om både det finstilta och det handgripliga. Omkring 90% av byggledarens arbete är byggnadsteknisk administration.

Som beställare eller byggherre kan du se byggledaren som din förlängda arm. Han eller hon ska väga fördelar och nackdelar, och hjälpa dig att fatta bra beslut. Genom byggledaren ska du kunna driva byggnadsprojektet inom planen för tid, budget och kvalitet.

Vad innebär byggledning före, under och efter?

När byggledaren satt sig in i ditt projekt stämmer han/hon av dina önskemål och planer mot projektets förutsättningar och begränsningar. Det är viktigt att tidigt få klart för sig vad som ryms inom projektet både ekonomiskt och praktiskt. Efter inventeringen drar projektledaren igång projekteringen. Arkitekter, konstruktörer och andra projektörer ritar och beskriver hur ditt projekt ska genomföras. Dessa handlingar används för att handla upp entreprenörer och under produktionsfasen. När projekteringen är klar är det dags för upphandling och kontraktsskrivning med entreprenörer.

Byggskedet startar – det är nu projektet ska bli verklighet. Vi ser till att entreprenaden löper smidigt, både på plats och administrativt. Byggledaren följer kontinuerligt byggarbetet och ser till att kontraktsarbetena blir genomförda i rätt tid och till rätt pris. Vi är spindeln i nätet, så att du kan fokusera på din egen verksamhet.

Efteråt ser vi till att besiktningar, provningar och tester görs för att säkerställa att du fått vad du betalar för. Kräver projektet en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen kan vi självklart åta oss det också.

Läs också några råd från våra byggledare:

5 effektiva steg inom byggledning:

1. Låt byggledaren komma in så tidigt som möjligt i processen.

Som byggledare vet man allt som sker mellan raderna. Ett litet beslut kan få stora konsekvenser. Med byggledarens kunskap på projekteringsgruppens möten kan processen snabbas upp eftersom byggledaren oftast vet om idéerna fungerar både praktiskt och utifrån budgeten.

2. Bra kommunikation är A och O för en fungerande byggprocess.

Alla parter måste få den information de behöver och med rätt flöde. Internkommunikation är samtidigt svårare än man tror. Med en öppen och rak kommunikation kan du undvika många fallgropar. Här är byggledaren en nyckelperson. Byggledaren ska organisera och leda byggmöten löpande under byggprocessen, och se till att alla berörda parter tar del av de ändringar som görs.

3. Allt behöver dokumenteras för verifiering och besiktning.

Alla saker som byggs in måste kunna verifieras för att man senare ska kunna kontrollera och besiktiga kvalitets- och miljökrav. Vi lutar oss mot PBL, plan- och bygglagen, som har minimikrav som måste uppfyllas. Men vi anammar också kontroll- och redovisningssystem från olika rådinstanser. Det har stor betydelse när fler går mot totalentreprenad och byggare fritt kan välja system utifrån den funktion beställaren vill ha.

4. Gör ekonomiska avstämningar under tiden.

Hur vet man att byggaren håller sig till budget? Genom att stämma av fakturor mot offerter och kontrakt ser vi om byggaren håller ”lyftplanen”, alltså hur mycket de tagit betalt hittills och för vad. Om den avtalade entreprenaden inte följs får vi backa bandet och gå tillbaka till kontraktet: Vad är avtalat? Hur ser entreprenaden ut? Behöver man vidta sanktionsavgifter?

5. Flexibel och anpassningsbar redovisning.

Vi strävar alltid efter en enkel resa genom att göra redovisningssystemet enklare, och så långt det är möjligt försöker vi alltid använda beställarens eget redovisningssystem, egna mallar och dokument vad gäller kvalitets- och miljöplan. För stora beställare vi arbetar för, som allmännyttan, följer vi deras grafiska profil och mallar för hur informationen till hyresgäster och boende ska se ut.

Läs mer om Byggledning!

Referenskund

är Aimo Park skulle flytta sitt svenska huvudkontor anlitade de Perfecta som byggledare samt för flyttledning och flyttstädning. Läs mer här

Hur går du vidare?

Ska du bygga om befintliga eller anpassa nya lokaler? Vi har erfarenheten som krävs inom byggledning. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss för att få svar på eventuella frågor och önskemål.

Upphandla byggledning med full insyn

Med kvalificerad byggledning får du viktig transparens och överskådlighet i den löpande byggprocessen. Det är också bästa sättet att undvika obehagliga överraskningar som kan bli både tids- och kostnadskrävande.

Skriftliga avtal är starkare

Genom att ta kontroll redan på planeringsstadiet och räta ut frågetecken i kontrakt och avtal grundlägger du ett kostnadseffektivt byggande. Du skapar också bra förutsättningar för förståelse och ett lyckat samarbete mellan parterna. Vi kan inte nog understryka hur lätt muntliga löften väger när det kommer till kritan och tvisten är ett faktum. Med tydliga avtal och detaljerade styrparametrar ökar förutsättningarna för att kunna hålla budget och tidsplan – oavsett tidigare förtroende mellan parterna.

I byggledarens uppdrag ingår att utifrån en riskbedömning anpassa avtalens omfattning och specificera nivåer på incitament och viten. Så långt det går bör avtalen även reglera hur oförutsedda frågor och problem ska hanteras under byggprocessen.

Välformulerat förfrågningsunderlag ger seriösa och användbara anbud

Förfrågningsunderlaget ska i detalj beskriva dina krav och hur entreprenören ska uppfylla kraven. Med det utförliga underlaget får du en fullständig bild av byggprojektet, vilket krävs för att kunna ingå avtal, undvika tvister under entreprenadtiden och göra en exakt kostnadsberäkning av anbuden.

Kostnadskontroll för olika prisalternativ.

En av byggledarens viktigaste uppgifter är att löpande hålla järnkoll på kostnader och ersättningar. Eftersom det förekommer flera varianter av ersättningar, ofta i kombination, krävs god kännedom om prisalternativen för att kunna bedöma och avväga det ”egentliga” priset, som inkluderar värdering av riskerna med prisalternativen. Lita på byggledarens expertis och bedömning av om det billigaste verkligen är det bästa alternativet.

Bara med ett bindande kontrakt i ryggen kan byggledaren driva på projektet och säkerställa att entreprenörerna följer tidsplanen. Bristande utföranden innebär stoppade betalningar tills arbetet är åtgärdat enligt avtal. Eftersom juridiska åtgärder är kostsamma, långsamma och många gånger overksamma gäller det att kontraktet är tydligt med ansvarsfördelning och ersättning vid förseningar och fel. Det är också därför du anlitar oss som byggledare: vi kan entreprenadjuridiken och vidtar de åtgärder som behövs för att ditt byggprojekt ska bli så problemfritt som möjligt.

Referenskund

är Aimo Park skulle flytta sitt svenska huvudkontor anlitade de Perfecta som byggledare samt för flyttledning och flyttstädning. Läs mer här

Hur går du vidare?

Ska du bygga om befintliga eller anpassa nya lokaler? Vi har erfarenheten som krävs. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!