Byggprojektledning – för nybyggnation och renovering

När du ska anpassa en fastighet eller lokal är första steget att byggprojektera. Vi på Perfecta Projektledning fungerar som ombud för fastighetsägaren eller byggherren och du kan vara helt trygg med att allt blir rätt gjort, ända ner på detaljnivå.

Vi börjar med att göra en analys utifrån era förutsättningar och tar fram alla handlingar inför upphandling och entreprenad.

När du låter oss ta hand om byggledning för ditt fastighetsprojekt blir det gjort på rätt sätt och till rätt pris.

ANPASSNING – LJUSINSLÄPP, VENTILATION OCH UTTAG FÖR DATORER

Med anpassning av lokaler och fastigheter kommer en rad frågor att ta ställning till, som personbelastning, hur man bäst säkrar ljusinsläpp och var det ska finnas uttag för datorer, etc.

När du ska anpassa dina lokaler behöver du bygghandlingar att upphandla utifrån så att alla anbud kan ställas mot varandra för utvärdering. Vet man från början exakt vad som ska göras blir slutresultatet både bättre och billigare.

Företagsflytt

PROJEKTPLAN FÖR DITT BYGGPROJEKT

Vi börjar med att besiktiga din lokal eller fastighet och stämmer av möjligheter, förutsättningar och begränsningar mot dina önskemål. Därefter tar våra byggprojektörer fram alla nödvändiga handlingar inför upphandlingen samt en projektplan med tidplan och kostnadskalkyl.

När detta är klart sammanställer vi förfrågningsunderlag, tar in anbud för utvärdering samt upprättar avtal med lämpliga entreprenörer.

Under hela arbetet sköter Perfecta Projektledning all byggledning – där vi ser till att kontrakterade entreprenörer utför sina uppdrag i enlighet med gällande projektplan. Vi kan också bistå med entreprenadbesiktningar samt Kontrollansvar enligt PBL.

Vi behåller alltid underlaget för byggprojekteringen – på så vis är vi väl förberedda för att sköta ditt löpande underhåll, om du så önskar.

Referenskund

Fastighetsägaren Aftonbladet anlitar
Perfecta för bland annat
byggprojektering.

PROJEKTLEDNING INOM BYGG I STOCKHOLM

På Perfecta Projektledning kan vi projektledning inom bygg. Antingen du behöver byggprojektledning för nybyggnation eller renovering kan du med förtroende vända dig till oss. Vi ser helheten och är erfarna och kunniga fastighetskonsulter i alla dess delar.

Tveka inte att kontakta oss på Perfecta Projektledning kring just ditt byggprojekt.

Tjänster inom byggprojektering:

  • Byggprojektering
  • Projekteringsledning
  • Installationssamordning
  • Referens- och budgetkalkylering
  • Upprättande av FFU förfrågningsunderlag, AF administrativa föreskrifter, rambeskrivningar