Tjänster för nybyggnation

Att investera i en fastighet för att sedan bygga nytt kräver en del kunskap om vad som ska göras och i vilken ordning. Med Perfecta Projektledning som samarbetspartner är du helt trygg med att allt utförs på rätt sätt.

I första steget tar vi fram en förstudie – även kallad programhandling. Detta är en viktig del där vi gör en analys utifrån fastighetens förutsättningar och tar fram de undersökningar och kalkyler som krävs för vidare investeringsbeslut.

Byggprojektledning vid nybyggnation

Vi startar en byggprojektering – vilket i grunden innebär en planering där frågor du kommer att behöva ta ställning till bland annat är:

  • Personbelastning
  • Tillgänglighet
  • Kraft och belysning

Även om ni ska handla upp nybyggnationen på Totalentreprenad krävs en funktionsprojektering – vilket i slutänden mynnar ut i Förfrågningsunderlag (FU). Detta är en handling från vilken upphandlingen görs, så att alla anbud kan ställas mot varandra för utvärdering. Med rätt planering från start blir resultatet det förväntade.

Nödvändiga handlingar och projektplan

Vi besiktigar först din lokal eller fastighet, för att stämma av möjligheter, förutsättningar och begränsningar mot de önskemål du har. Våra byggprojektörer tar sedan fram:

  • Nödvändiga handlingar inför upphandling
  • Projektplan – innehållande tidplan och kostnadskalkyl

Utifrån detta sammanställer vi förfrågningsunderlag, tar in anbud och upprättar avtal med passande entreprenörer. Vi driver sedan projektet som ert ombud ända fram till dess att entreprenaden slutbesiktigas och överlämnas i förvaltning.

Perfecta Projektledning sköter din byggprojektledning från början till slut – vi säkerställer att kontrakterade entreprenörer genomför uppdragen enligt gällande projektplan.

Önskas även Entreprenadbesiktningar och Kontrollansvar enligt PBL bistår vi givetvis även med det.

Vi behåller alltid underlaget för byggprojekteringen och är därmed väl förberedda för att sköta ditt löpande underhåll, om du så önskar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss för att få svar på eventuella frågor och önskemål.

Byggprojektledning

Ska du anpassa en fastighet eller lokal? Första steget är att byggprojektera. Perfecta gör en analys utifrån era förutsättningar och tar fram alla handlingar inför upphandling och entreprenad. Låt oss ta hand om byggprojekteringen, så blir det gjort på rätt sätt och till rätt pris.

Kontrollansvarig

Söker du en kontrollansvarig, tidigare kvalitetsansvarig, enligt PBL? Våra projektledare är certifierade och erfarna för både normala och mer komplicerade ärenden. Låt oss ta hand om ditt ärende från bygganmälan till slutbesiktning!

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är gjorda. Perfecta har godkända och kunniga besiktningsmän för entreprenadbesiktningar. En viktig kontrollfunktion för både beställare och entreprenör.

Byggledning

I den bästa av världar löper byggprojekt på utan avbrott, färdigställs i tid och inom budget. Dessvärre lever vi inte i den världen och saker som kan gå fel eller missuppfattas brukar göra det.