Perfecta Projektledning

Hela fastighetens projektledare

Lugn, vi får ordning på alla dina fastighetsprojekt!

Byggkonsult i Stockholm

Välkommen till Perfecta Projektledning, en byggkonsult som är spindeln i nätet vid alla dina fastighetsprojekt. Vi utför projektledning vid renovering, ombyggnad och flytt.

Projektledning i samband med fastighetsprojekt

Vi på Perfecta har specialiserat oss på att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i samband med olika fastighetsprojekt. Oavsett om ni ska göra ett stambyte, en fasadbesiktning eller behöver hjälp med en underhållsplan, så kan vi fungera som fastighetens projektledare.

Vi har stor erfarenhet av behovsanalys, upphandling, kontraktering, projektledning och besiktning och kan dessutom sköta löpande information före, under och efter projektet med dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Är du i behov av en byggkonsult? Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Thomas Stertman,
VD Perfecta Projektledning

Thomas Stertman, VD Perfecta Projektledning

Thomas Stertman, VD och ansvarig för renovering och ombyggnadsprojekt

Så lyckas ni med projekteringen

Större renoveringar, ombyggnationer och underhållsarbeten skapar ofta problem för bostadsrättsföreningar, genom att det saknas rutiner och erfarenhet för hur man ska gå till väga. Vi har en fungerande arbetsprocess för att hjälpa företag och bostadsrättsföreningar för att få arbetet gjort på rätt sätt och till rätt pris. Från förstudie och upphandling, till slutbesiktning och slutavräkning.

Förstudie

Innan man sätter igång och planerar sitt underhållsprojekt är det lämpligt att ta fram ett genomarbetat beslutsunderlag…

Upphandling

När man beslutat om vilka åtgärder man ska genomföra är det dags att upphandla…

Genomförande

Genomförandet innefattar flera delar, som byggstart, förbesiktning, avvikelserapportering och byggmöten….

Projektavslut

När arbetena börjar lida mot sitt slut ska entreprenören anmäla arbetena färdigställda och parterna ska kallas till slutbesiktning….

Garantitid

Om parterna inte har kommit överens om något annat så är garantitiden fem år enligt ABT06….

Klicka på bilden för att öppna vår lathund för entreprenadupphandling

Vi projektleder

Solcellsanläggning

Trapphusrenovering

Dränering

Stambyte

Lokalförädling

Lokalanpassning

Fasadrenovering

Takomläggning

Företagsflytt

Balkongrenovering

Elstigarbyte

Fönsterrenovering

Fönsterbyte

Innergårdsrenovering

Hyresgäst -och boendesamordning

Behov av stambyte?

Vi på Perfecta Projektledning hjälper dig genom hela projektet med stambyte.

Vi tar hand om alla steg längs vägen, allt ifrån den första grundliga genomgången av er fastighet till slutbesiktningen samt allt som är däremellan med kontakten med myndigheter, arkitekter, diverse entreprenörer och flera led som ska följas i rätt ordning.

Perfecta Projektledning hjälper er att säkerställa och kvalitetssäkra ert samarbete med olika entreprenörer och myndigheter gällande stambyten Stockholm.

Våra sakkunniga och hängivna projektledare garanterar att arbetet utförs fackmannamässigt och att stambyte i Stockholm och där vi anlitas går fackmannamässigt till, alltför att säkra ert byggprojekt.

Med hög kompetens och lång erfarenhet hjälper vi dig hela vägen från förstudie – upphandling och till slutbesiktning av ditt byggprojekt.

Se vad vi har gjort för våra kunder

Här kan du läsa vad vi gjort för några av våra kunder. Är du behov av liknande hjälp är det bara att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

“Vi upplever Perfectas team såväl kompetenta, som tillmötesgående och tillgängliga”
“Jag uppskattar Perfectas tillgänglighet”
“Jättefördel att ett och samma företag hade helhetsgrepp”
“Inget dras i långbänk”
“Perfecta var vår förlängda arm”
“Perfecta löste våra markproblem på ett utomordentligt sätt”
“Inget gick sönder under hela flytten”

Vi tar hand om dina orosmoln

Vill du förebygga renoveringsstress med huvudvärk och sömnproblem? Får vi bara träffa dig så kommer vi att skingra orosmolnen kring dina fastighetsprojekt. Oavsett om det gäller en gårdsrenovering eller underhållsplan.

Hela fastighetens projektledare

Projektledning vid nybyggnation

När du ska anpassa eller bygga nytt – hjälper vi dig med byggprojektledning för hela ditt byggprojekt – från förstudie, genom all dokumentation och entreprenadupphandling till det färdiga arbetet och slutbesiktningen.

Med oss är du helt trygg med att ingenting lämnas åt slumpen.

Flyttkonsult för företag

Ska du flytta kontoret till nya lokaler eller står er bostadsrättsförening inför stambyte med evakueringar som följd? Som flyttkonsult för företag är vi är din kompetenta partner som samordnar och tar hand om hela ditt flyttprojekt så att du lugnt kan ägna dig åt din verksamhet.

Tveka inte att kontakta oss på Perfecta Projektledning med alla frågor kring fastighetskonsult och byggprojektledning i Stockholm.

Upprättande av underhållsplan

En underhållsplan säkrar er bostadsrättsförening mot otrevliga överraskningar med kostsamma utgifter som följd. Många föreningar saknar underhållsplan, trots att den utgör grunden för föreningens ekonomiska planering och är dess allra viktigaste styrdokument. En byggnad kräver kontinuerligt underhåll och en underhållsplan kan ses som en billig försäkring.

Som fastighetskonsult hjälper vi på Perfecta Projektledning er med en trygg underhållsplan för just er fastighet.

Projektledare för renovering

Står du inför någon form av renovering? Ska du bygga om eller bygga till?  Du kanske vill anpassa en lokal, har behov av stambyte eller takomläggning. Kanske är det dags att renovera fasad eller fönster. Med vår specialistkompetens inom byggprojektledning hjälper vi dig med alla delar i ditt projekt.

Med oss som projektledare kan du lugnt släppa oron för alla moment och vara fullständigt trygg med att det hela blir korrekt utfört in i minsta detalj.