Underhållsledning med Perfecta

Lös ert behov av fastighetsunderhåll en gång för alla! Perfecta ger dig rätt hjälp med stor flexibilitet. Vi analyserar behovet, hittar rätt entreprenörer och ser till att du får den avtalade kvaliteten.

Behöver du hjälp med löpande underhåll som fastighetsskötsel och städning? Att hitta en städfirma som löser alla uppgifter på det sätt du vill kan vara svårt. Och ännu svårare om du har en lokal med speciella underhållsbehov där inget får gå snett. Hos oss får du hjälp av en professionell projektledare som utreder behovet, upphandlar och kvalitetssäkrar underhållet i er fastighet. Vi kan dessutom hjälpa er med att upprätta en underhållsplan.

Vad innebär det före, under och efter?https://https://www.perfecta-projektledning.se/underhallsplan/www.perfecta-projektledning.se/underhallsplan/

Vi analyserar ditt behov och ger förslag på lämplig nivå för städning eller underhåll. Vi hittar rätt entreprenörer och skriver löpande avtal, så du inte sitter fast i ett långt och oflexibelt kontrakt. Är du inte nöjd med tjänsterna säger vi upp kontraktet och hittar en ny entreprenör.

Vi gör löpande kvalitetskontroller och hjälper till med bättringsmålning och annat avancerat underhåll, till exempel om ni har fina oljade trägolv som kräver särskild omsorg. Är det dessutom vi som projekterat vet vi exakt vilka material som finns i din lokal – och hur de ska underhållas.

Vi börjar med att besiktiga din lokal eller fastighet och stämmer av möjligheter, förutsättningar och begränsningar mot dina önskemål. Därefter tar våra byggprojektörer fram alla nödvändiga handlingar inför upphandlingen samt en projektplan med tidplan och kostnadskalkyl.

När detta är klart sammanställer vi förfrågningsunderlag, tar in anbud för utvärdering samt upprättar avtal med lämpliga entreprenörer.

Under hela arbetet sköter Perfecta Projektledning all byggledning – där vi ser till att kontrakterade entreprenörer utför sina uppdrag i enlighet med gällande projektplan. Vi kan också bistå med entreprenadbesiktningar samt Kontrollansvar enligt PBL.

Vi behåller alltid underlaget för byggprojekteringen – på så vis är vi väl förberedda för att sköta ditt löpande underhåll, om du så önskar.

Referenskund

Hässelbyhem förvärvade 900 lägenheter och sökte en helhetslösning för underhållet.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av en lösning för hela eller delar av ert fastighetsunderhåll? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss för att få svar på eventuella frågor och önskemål.

Tjänster inom underhållsledning:

  • Planering
  • Upphandling
  • Eentreprenadstyrning
  • Behovsanalys för löpande underhåll