Stambyte

Stambyte är oundvikligt – men det gör din fastighet säkrare och modernare
Ett stambyte är en utmaning som alla fastighetsägare förr eller senare ställs inför. I en fastighet finns det rör och stammar som transporterar vatten och avlopp, och precis som allt annat har de en begränsad livslängd. Med tiden blir de slitna och risken för läckage ökar.

Därför är stambyte inte bara en renovering, utan en nödvändig åtgärd för att skydda din fastighet från dyra vattenskador och skapa en säkrare och mer hygienisk miljö för de boende.

Men oroa dig inte – stambyte behöver inte vara en mardröm. Med rätt planering och professionell hjälp kan du genomföra stambytet på ett effektivt sätt och minimera störningarna för de boende.

Genom att byta ut de gamla stammarna och rören mot nya får du inte bara en säkrare fastighet, utan du kan också ta tillfället i akt att modernisera badrummen och höja fastighetens värde.

Fundera på stambyte som en investering i din fastighets framtid – en investering som ger dig trygghet, komfort och ökat värde. Vi på Perfecta kan bistå med råd och hjälp i alla steg genom hela projektet.

Stambyte husgrund

Vad är stambyte?

I en fastighets liv kommer en oundviklig punkt: stambytet. Det är då de åldrande rörsystemen, som transporterar både vatten och avlopp, behöver ersättas med nya. Men vad innebär egentligen ett stambyte, och varför är det så pass avgörande för fastighetens välmående?

Här förklarar vi lite mer om vad det innebär.

Förnyelse av fastighetens inre liv

Ett stambyte är en omfattande renovering där de centrala rörsystemen i en fastighet byts ut. Dessa stammar, som oftast avser rör för varmt och kallt vatten samt avlopp, har en begränsad livslängd och kan med tiden bli slitna, korrodera eller till och med gå sönder.

Att ignorera behovet av ett stambyte är att riskera fastighetens framtid. Vattenskador orsakade av bristande rör kan leda till dyra reparationer, mögel och i värsta fall ohälsa för de boende.

Förebyggande åtgärder för en hållbar framtid

Ett stambyte ses därför som en investering i fastighetens långsiktiga välmående. Att byta ut de gamla rören mot moderna och robusta alternativ ger inte bara en trygghet i form av minskad risk för läckage, men bidrar också till en förbättrad vattenekonomi och ökad energieffektivitet.

Läs mer

Är det dags för din fastighet att genomgå ett stambyte? Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Stambyte husgrund

Projektledning under stambyte i Stockholm till BRF

Vi agerar projektledare till BRF i Stockholm och Stockholmsregionen vid stambyte!

Stambyte är ett av de största underhållsprojekten en bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan ge sig på. Dessutom är det helt nödvändigt, att skjuta upp det riskerar att orsaka stora skador. Å andra sidan säkerställer välskötta stammar värdet på medlemmarnas lägenheter.

Anlita en projektledare med lång erfarenhet av stambyte och stamrenovering

Stambyte Stockholm

Anlita en professionell projektledare till er BRF, bostadsrättsförening för ert stambyte. Att byta och renovera stammar är oftast bostadsrättsföreningens största projekt.

Vi ser till att bostadsrättsföreningar (BRF) i Stockholm med omnejd gör lyckade stambyten. Det är vårt jobb. Och det är ett viktigt jobb.

Vill ni ta reda på om det börjar bli dags i er brf genom att kolla status på stammarna?

Vi på Perfecta erbjuder professionell projektledning av ert stambyte. Dessutom erbjuder vi kontroll och bedömning av befintliga stammar.

När det gäller byte tar vi hand om alla steg, från genomgång av fastigheten till slutbesiktning. Vi sköter kontakten med myndigheter, arkitekter och entreprenörer och ser till att allt fungerar smidigt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss för att få svar på eventuella frågor och önskemål.

Så arbetar vi på Perfecta med stambyte

När vi ska projektera ett stambyte använder vi en fastställd, beprövad arbetsmetod. Detta för att se till att görs på rätt sätt, i rätt ordning och minimal påverkan på de boende i bostadsrättsföreningen.

Vi ser till att de tekniska, juridiska och logistiska delarna fungerar smidigt för alla inblandade parter – föreningen, entreprenörerna och de boende. Som konsult och projektledare för bostadsföreningens stambyte står vi alltid på din sida.

Vi börjar med en förstudie

Syftet med den är att belysa krav och förutsättningar, så att ni i bostadsrättsföreningen får ett bra beslutsunderlag. Vi går igenom och diskuterar den med er.

I förstudien besvaras följande frågeställningar:

 • Vilken är statusen på nuvarande installationer och våtutrymmen?
 • Går det att behålla exempelvis badrum eller kök som är relativt nyrenoverade?
 • Finns det andra underhållsbehov som vi kan lösa när vi ändå håller på?
 • Kräver åtgärderna bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden?
 • Hur bråttom är det?
 • Är det bäst om vi eller entreprenören detaljprojekterar?
 • Hur ska projektet upphandlas?
 • Vad är en realistisk budget för stambytet?

Framtagande av förfrågningsunderlag

För att ni ska få inte likvärdiga, realistiska offerter på stambytet behövs ett professionellt förfrågningsunderlag, ett så kallat FFU. Att arbeta utan FFU innebär risk för egna upplägg och prisbilder ökar, vilket gör det svårt att jämföra anbuden.

Perfectas förfrågningsunderlag består av:

 • Anbudsinfordran, en inbjudan till anbudsgivare med en översiktlig information om projektet.
 • Administrativa föreskrifter, avtalsvillkor får entreprenaden.
 • Tekniska beskrivningar fördelat på yrkesgrupp, en beskrivning av arbetsutförandet med AMA-koder och gällande byggnormer.
 • Ritningar och andra handlingar, se stycket ”Startbesked nedan”.
 • Anbudsformulär, digitalt dokument där anbudslämnaren anger priser och annan information.
 • Visning och besiktning av arbetsområdet, anbudsgivarna måste få se den verkliga situationen.
Stambyte BRF
Stambyte

Utvärdering av anbud för stambytet

När anbudstiden gått ut, ställer vi samman en anbudsutvärdering för stambyte. Den sammanfattar de olika anbuden, och belyser deras styrkor och svagheter. Vi går igenom den med bostadsrättsföreningen, och agerar beslutsstöd åt er.

Dags att komma igång med stambytet!

När upphandlingen är avslutad kontrakterar vi de valda entreprenörerna, och stödjer er i processen med er genom upphandlingsmöte, förhandling och upprättande av entreprenadkontrakt. Tillsammans fastställer vi tidplan, betalningsplan och säkerheter för entreprenaden samt den efterföljande garantitiden.

Vi övervakar och styr upp stambytet löpande

När arbetet är igång, kan det hela tiden följas på en gemensam projektportal som administreras av oss. Där hanterar och organiserar vi all relevant information. Dessutom deltar vi aktivt på totalentreprenörernas projekteringsmöten. Där vi både blir informerade, och bidrar med vår kunskap och erfarenhet i planeringsprocessen.

Perfecta agerar som Kontrollansvarig

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollansvarig. Lagen anger dessutom hens ansvarsområde. Som beställare tar vi på oss den rollen, och övervakar så att arbetet genomförs enligt gällande regler och föreskrifter. Dessutom utför vi en försyn innan byggstart. Denna dokumenteras för att kunna jämföra anläggningens skick före och efter byggnadsarbetet.

Vi finns alltså vid er sida hela vägen till slutbesiktningen.

Våtutrymmena driver behovet av renovering

När man talar om stambyte och stamrenovering är det ofta våtutrymmena som driver behovet av renovering. Att byta ut ledningar för avlopp, kall- och varmvatten kräver att man river våtutrymmena. Detta är således ett utmärkt tillfälle att renovera och rusta upp dessa utrymmen. Har ni koll på era underhållsintervall? Läs mer om tjänsten underhållsplan.

Alla bostadshus har sanitetsanläggning

Alla bostadshus är utrustade med en sanitetsanläggning, vilket innebär att de förser de boende med färskvatten och tar hand om avlägsnandet av spillvatten från olika avlopp i fastigheten. Sanitetsanläggningen har en livslängd på ungefär femtio år, medan våtutrymmen som kök, badrum, tvättstugor och WC-utrymmen har en livslängd på cirka trettio år och finns i anslutning till sanitetsanläggningen.

Komplexa projekt med miljöutmaningar

Stambyten är komplexa projekt med betydande arbetsmiljöutmaningar, vilket är ansvarigt för fastighetsägaren. Vi på Perfecta Projektledning har omfattande erfarenhet av att hantera dessa utmanande projekt och erbjuder ett flertal olika tjänster i samband med dem.

Byta stammar våtutrymme

Några genomförda uppdrag med stambyten

Brf Båtsmannen

Brf Båtsmannen i Gustavsberg anlitade Perfecta Projektledning som beställarombud/projektledare för föreningens kommande stambyte. Uppdraget avsåg även entreprenadbesiktning.

Brf Kråkan 6

Brf Kråkan 6 har valde att anlita Perfecta Projektledning för att hjälpa till med förstudie, upphandling och projektledning av stambyte.

Brf Sleipner 7

Brf Sleipner 7 har valde att anlita Perfecta Projektledning för att genomföra en förstudie avseende stamrenovering av sin fastighet i Stockholm.

Brf Masken

Vi tackar Brf Masken för förtroendet att genomföra en förstudie avseende renovering av föreningens sanitetsanläggning.

Brf Solhem 1

Vi på Perfecta Projektledning är stolta över att ha fått förtroendet att leda och upphandla föreningens stambytesprojekt. Färdigställande är beräknat till årsskiftet 2023/2024.

Brf Stiftelsen 4

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att projektera, handla upp och leda föreningens planerade stambyte.

Brf Valfisken mindre

Brf. Valfisken mindre på Östermalm har valt att anlita Perfecta Projektledning som projektledare för sitt planerade stambyte. Fastigheten kommer utöver detta även att renoveras vad gäller källarvåningar och bjälklag.

Brf Stiftelsen 4

Brf Stiftelsen 4 i Sundbyberg har valt att anlita Perfecta Projektledning som besiktningsförättare för föreningens stambyte.