Byta fönster med fönsterbyte

Vilka konsulttjänster kan Perfecta erbjuda vid fönsterbyte?

Vid fönsterbyten fungerar Perfecta Projektledning som ombud för styrelsen, vi upphandlar, driver och besiktar entreprenaden. Utöver projektledning ombesörjer också hyresgäst- och boendesamordning. Första steget i alla fastighetsprojekt är att genomföra en så kallad förstudie.

Förstudien i samband med fönsterbyte besvarar följande frågeställningar:

 1. Målning, renovering eller byte?
 2. Finns den behov av buller-, laminat- eller energiglas?
 3. Kräver åtgärderna bygglov?
 4. Hur akuta är åtgärderna?
 5. Hur ska åtgärderna handlas upp?
 6. Vad kan kostnaden förväntas bli?

Om fönsterbytet kräver bygglov så hjälper Perfecta till med att ta fram bygglovsansökan och Kontrollansvarig enligt PBL.

Efter godkännande av bygglovsansökan är det dags att projektera fram ett förfrågningsunderlag. Syftet med detta underlag är att presentera information åt anbudsgivare att kalkylera efter, men också att skapa en möjlighet för beställaren att kunna jämföra anbuden och ställa dem mot varandra. Alla räknar på samma sak och ingen anbudsgivare kommer med egna idéer och lösningar i anbudsskedet.

Ett förfrågningsunderlag hos oss består av följande dokument:

 • Anbudsinfordran: en inbjudan till anbudsgivare med översiktlig information om projektet.
 • Administrativa Föreskrifter: avtalsvillkor för entreprenaden.
 • Tekniska beskrivningar för varje yrkesgrupp: en beskrivning av arbetsutförandet med AMA-koder och vilka byggnormer som ska gälla för entreprenaden.
 • Ritningar och andra handlingar (se under stycket om Startbesked, här nedan).
 • Anbudsformulär: ett digitalt dokument där anbudslämnaren anger priser och övrig erforderlig information.

Upphandling

Nästa steg är att upphandla entreprenör. Utöver att skicka ut anbudsinfordran är det är alltid viktigt att skapa möjligheter för anbudsgivarna att göra utförliga platsbesök. Det är för övrigt brukligt att ta in tre till fyra anbud. Vi på Perfecta tar fram en anbudsutvärdering som fungerar som beslutsunderlag för beställaren som i sin tur väljer entreprenör att ingå avtal med. Där efter tar Perfecta fram ett entreprenadkontrakt för digital distribution och signering.

När väl arbetena startar iklär vi oss rollen som ombud för er som byggherre och ombesörjer:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Vid behov upprätta informationsportal (i projekt som berör boende och hyresgäster).
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • I förekommande fall agera Kontrollansvarig PBL
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Hålla Förbesiktningar enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 1.
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning från försyn)
 • I förekommande fall ansöka om Slutbesked
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Önskar ni ett problemfritt projekt i tid och till rätt pris – tveka inte att kontakta oss redan idag!

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Kostnadsfri offert

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!