trapphusrenovering

Vilka konsulttjänster kan Perfecta erbjuda i samband med entré- och trapphusrenovering?

En fastighets entré och trapphus är, förutom byggnadens fasad, det första man möter vid ett besök. Därför är det viktigt att underhålla dessa regelbundet.

Renoveringen kan göra mycket för känslan i en byggnad och detta kan i sin tur höja värdet på lägenheterna.

Perfecta Projektledning har stor erfarenhet och bred kompetens vad gäller fastighetsunderhåll och erbjuder förstudier, upphandling, projektledning och besiktning i samband med trapphusrenovering.

Förstudie

Att genomföra en förstudie rekommenderar vi att göra i alla typer av projekt. Förstudierapporten erbjuder ett bra beslutsstöd för er som beställare då den besvarar ett antal viktiga frågeställningar:

 1. Berörda ytors beskaffenhet och förutsättningar?
 2. Berörda ytors underhållsbehov?
 3. Kan man förädla funktion och utseende?
 4. Ska byggherren eller entreprenören detaljprojektera?
 5. Hur ska åtgärderna handlas upp?
 6. Vad kan kostnaden förväntas bli?

Om ni väljer att gå vidare och fullfölja åtgärderna så blir nästa steg att ta fram ett förfrågningsunderlag. Underlaget har två huvudsyften, dels att erbjuda kalkylerbarhet för anbudsgivarna och dels göra anbuden jämförbara. Att upphandla utan ett ordentligt projekterat förfrågningsunderlag är inget vi rekommenderar, då risken för egna upplägg och därav divergerande prisbilder blir alltför påtaglig.

Upphandling

Ett förfrågningsunderlag består av följande dokument:

 • Anbudsinfordran: en inbjudan till anbudsgivare med översiktlig information om projektet.
 • Administrativa Föreskrifter: avtalsvillkor för entreprenaden.
 • Teknisk beskrivning: en beskrivning av arbetsutförandet med AMA-koder och vilka byggnormer som ska gälla för entreprenaden.
 • Ritningar och andra handlingar.
 • Anbudsformulär: ett digitalt dokument där anbudslämnaren anger priser och övrig erforderlig information.

En viktig del i upphandlingen är att bjuda in anbudsgivarna till visning och besiktning av arbetsområdet (enligt kap 1 § 7 i Allmänna Bestämmelser), detta ombesörjer givetvis vi på Perfecta. Efter anbudstidens utgång är det dags att granska och sammanställa samtliga inkomna anbud. Detta dokument kallar vi för ”anbudsutvärdering”. Syftet med anbudsutvärderingen är att tydliggöra och förenkla valet av anbudsgivare för beställaren.

Här efter följer kontraktering av vald anbudsgivare. Perfecta tar fram ett kontraktsförslag, tidplan, betalningsplan och eventuell säkerhet för entreprenaden.

Genomförande av renoveringen

När en entreprenör väl är kontrakterad så är det dags för genomförande. Perfecta tar i denna fas över rollen som beställare och driver entreprenaden in i mål. Vi utför arbetsuppgifter så som:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning utifrån försyn)
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Önskar ni en problemfri trapphusrenovering i tid och till rätt pris – tveka inte att kontakta oss redan idag på 08 54 90 38 90.

Offertförfrågan