underhallsledning

Trapphusrenovering

Med Perfecta Projektledning som samarbetspartner säkerställer er förening att renovering av trapphuset utförs korrekt och välplanerat från början till slut. Som ert konsultföretag, specialiserat på projektledning inom bygg, renovering och fastighetsunderhåll, hjälper vi er förening med allt från förstudie till slutbesiktning av ert nyrenoverade trapphus i Stockholm.

Rätt åtgärder för rätt tidsepok

När en trapphusrenovering ska genomföras finns många saker att ta i beaktande. Kanske behöver trapphuset byggas om för att bli mer modernt. Kanske ska det installeras hiss eller på andra sätt anpassas för ökad tillgänglighet.

Trapphuset är det första du ser när du kliver in genom porten och husets övriga arkitektur speglas där. Därmed är det viktigt att ta hänsyn till detta i trapphusets design när man genomför en renovering.

Vidare krävs inte bara teknisk förståelse utan även kunskap inom entreprenadjuridik när det gäller en bostadsrättsförening. Då föreningen är en juridisk person omfattas inte denna av samma skyddande lagstiftning som privatpersoner.

Med Perfecta Projektledning i Stockholm är ni helt trygga med att alla delar i er trapphusrenovering sköts till punkt och pricka.

Säkerhet under och efter arbetet

Säkerhetsaspekterna såväl under som efter avslutad renovering är en väsentlig del att ta i beaktande. Här är den så kallade förstudien mycket viktig. Här inventerar vi fastighetens bygg- el- och VVS-installationer samt avgör konditionen och utformningen av dem. Vi ser till vilka eventuella tidigare renoveringar som gjorts och på vilket sätt de är utförda. Med dessa förutsättningar och omfattning av projektet som grund, samt de önskemål ni som förening har kan vi avgöra hur renoveringen bör gå till, vad som behöver göras samt vilka metoder som är lämpliga att använda.

kontrollansvarig-rot

Upphandling – val av rätt entreprenör

När vi är på det klara med vilka åtgärder som behöver göras ska projektet upphandlas. Beroende på hur omfattande renovering det rör sig om finns olika sätt att gå tillväga och tillsammans med er bestämmer vi vilken entreprenadform som är den mest lämpliga.

Skriva kontrakt

När eventuella anbud har processats och vi funnit rätt entreprenör är det dags för kontraktsskrivning. Här kontrolleras bland annat att anbudsgivaren har rätt försäkringar, man beslutar om startmöte samt sätter tidsplan och betalningsplan.

Färdiga att påbörja arbetet på plats

När det är dags för byggstart är vi som projektledare med hela vägen – från startmötet där vi bland annat bestämmer riktlinjerna för kommande byggmöten och eventuell förbesiktning. Vid senare byggmöten behandlas exempelvis olika tekniska frågor, eventuella avvikelser och förändringar i planen samt avstämning av hela tidsplanen.

Med kontrollansvarig enligt PBL

När bygglov givits och en byggnation ska påbörjas krävs att en kontrollplan lämnas in till kommunen. Denna ska redovisa på vilket sätt byggnationen ska genomföras för att uppfylla alla ställda krav. Den kontrollansvarige fungerar som byggnadsnämndens förlängda arm genom hela renoveringsprocessen. Alla projektledare hos oss är certifierade och vana att hantera alla former av ärenden. Vid er trapphusrenovering är ni alltid på den säkra sidan när ni väljer att låta oss ta hand om er renovering – från förstudie till slutbesiktning.

Hyresgästsamordnare för kommunikation och trygghet

Vid större renoveringsprojekt där hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare påverkas i sin vardag erbjuder vi hyresgästsamordning. Våra kvalificerade hyresgästsamordnare hjälper er med kontakt och kommunikation med alla boende, svarar på frågor och hjälper till att lösa praktiska problem som kan uppstå under trapphusrenoveringen.

Entreprenadbesiktning – det nyrenoverade trapphuset är klart för besiktning

Vid entreprenadbesiktningen kontrolleras det att arbetena är utförda enligt avtalade byggnormer och kontraktsöverenskommelser. Här får såväl beställaren som entreprenören ett kvitto på vad som är godkänt och vad som eventuellt behöver åtgärdas. Både entreprenör och beställare ges även möjlighet att delta på besiktningen att för bidra med åsikter utifrån sina respektive perspektiv.

Förebygg och förbättra med en underhållsplan

Du vet väl att du även kan anlita Perfecta Projektledning för upphandling av ett löpande underhåll av din fastighet. Med en underhållsplan som bland annat kan innefatta underhåll av olika ytor och beläggningar såsom stenvårdsbehandlingar, städning, underhåll av innergårdar och garage säkerställer ni att inte drabbas av överraskningar med onödiga kostnader som följd.

När ni anlitar Perfecta Projektledning för er trapphusrenovering försäkrar ni er samtidigt om att inget lämnas åt slumpen. Kort sagt – ni slipper onödig oro för att ett stort projekt ska gå fel och kan istället koppla av medan vi sköter hela arbetet.

Välkommen att kontakta oss på Perfecta Projektledning med din förfrågan. Ring 08-54 90 38 90 eller mejla oss.

Fyra viktiga punkter vid trapphusrenovering

  • Förstudie – Ger en uppfattning om vad som behöver göras och på vilket sätt.
  • Projektering av förfrågningsunderlag – För att kunna få in priser från anbudsgivarna behövs det ett förfrågningsunderlag som redogör för vad som ska göras och hur.
  • Entreprenadupphandling – Här finner vi rätt entreprenör och entreprenadform för projektet.
  • Byggstart – Dokumenterar arbetsområdet, håller startmöte, fastställer arbetsgång, eventuell förbesiktning, byggmöten med mera innan det praktiska arbetet kör igång.
  • Entreprenadbesiktning – Stämmer av vad som är beställt enligt avtalet mot gällande normer och rekommendationer och eventuella anmärkningar upprättas mot ansvarig part.

Vi på Perfecta Projektledning sköter givetvis även all er dokumentation genom hela renoveringsprojekt.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Inte läsbart? Ändra text. captcha txt

Skriv ditt sökord och tryck enter