stambyte

Stambyte

Stambyte är ett komplext byggprojekt som kräver omfattande teknisk kompetens hos beställaren. Med Perfecta som projektledare kan du vara säker på att föreningens intressen tillvaratas på bästa sätt.

En byggnads tekniska installationer – vattenledningar, avloppsrör, värme- och elinstallationer – har en begränsad livslängd. Samtidigt krävs det att dessa installationer fungerar bra för att hela byggnaden ska fungera. Utan renoveringar och underhåll av dessa ökar risken avsevärt för att det uppstår omfattande och kostsamma skador i byggnaden.

Normal livslängd på 40–50 år

För att få påbörja en byggnation kräver kommunen in en kontrollplan efter att du fått bygglov. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla de krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter. Det är den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen upprättas, samråd hålls med kommunen, kontroller görs och att kommunen får de intyg och annan dokumentation som krävs. Den kontrollansvarige är kort och gott byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen.

sambyte-ror

Läs mer om stambyte

Förenklad arbetsgång för ett stambyte:

Inventering
Vi gör en besiktning av fastigheten för att fastställa konditionen på de installationer, våtrum och andra ytor som kan beröras av ett stambyte.

Förstudie
Vi går igenom fastighetens förutsättningar för att se vad som ska göras och på vilket sätt vi ska angripa just ert stambyte för att säkerställa bästa möjliga ekonomi och minsta besvär för de boende.

Projektering
En väl utförd projektering är grunden för en lyckad upphandling och produktion. Vi tar fram ritningar och dokumentation som krävs för att genomföra en konkurrensutsatt upphandling av entreprenörer. Det säkerställer att ni som beställare får rätt arbete till rätt pris.

Upphandling
Efter projekteringen går vi ut med en anbudsförfrågan till ett flertal utvalda entreprenörer. Vi utvärderar inkomna anbud och beslutar sedan tillsammans med er styrelse vilka företag som ska få genomföra de kommande arbetena.

Produktion
Det är nu själva stambytet genomförs. Projektledaren bevakar föreningens intressen och ser till att kontrakterade arbeten blir genomförda i rätt tid och till överenskommet pris.

Uppföljning
Efter entreprenaden är avslutad besiktigas arbetena för att säkerställa ett riktigt utförande. Vi följer upp alla lösa trådar och ser till att projektet blir slutfört.

Hur går du vidare?

Har du frågor om hur Perfecta kan hjälpa er med stambyte? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter