stambyte

Vi har lång erfarenhet av stambyten i Stockholm och på andra platser

Dags för stambyte och har ni funderingar och för avsikt att byta stammar i er fastighet? 

Frågorna brukar vara många och det känns som ett övermäktigt projekt att ta sig an som förening. Det är då ni har möjlighet att anlita oss för den mest kompetenta projektledningen för just ert stambyte.

Vi tar hand om alla steg längs vägen, allt ifrån den första grundliga genomgången av er fastighet till slutbesiktningen samt allt som är däremellan med kontakten med myndigheter, arkitekter, diverse entreprenörer och flera led som ska följas i rätt ordning.

Vi på Perfecta anser att ni som beställare inte ska behöva bekymra er för oseriösa företag i byggbranschen, som inte håller vad de utlovar eller inte utför sitt jobb korrekt.

Perfecta Projektledning hjälper er att säkerställa och kvalitetssäkra ert samarbete med olika entreprenörer och myndigheter gällande stambyten Stockholm.

Våra sakkunniga och hängivna projektledare garanterar att arbetet utförs fackmannamässigt och att stambyten i Stockholm och där vi anlitas går fackmannamässigt till, alltför att säkra ert byggprojekt.

Perfecta sätter inte sitt rykte på spel!

Stambyten Stockholm

Att utföra stambyte

Att byta rörstammar i en fastighet, så kallat stambyte, är ett komplext byggprojekt som kräver omfattande juridisk och teknisk kompetens hos beställaren.

Med Perfecta Projektledning som projektledare kan du vara helt säker på att föreningens intressen tillvaratas på bästa sätt.

Alla tekniska installationer i en byggnad, såsom vattenledningar, avloppsrör, värme- och elinstallationer, har en begränsad livslängd. Samtidigt är dessa installationer viktiga för byggnadens funktion och därmed krävs att de är i gott skick.

Utan renoveringar och underhåll av de tekniska installationerna ökar risken avsevärt att omfattande och kostsamma skador uppstår i byggnaden. I en byggnad man underhållit väl är den genomsnittliga livslängden för rörstammar cirka 40 till 50 år.

Att upphandla ett stambyte

Ett gediget förarbete och en tydlig planering lägger grunden till ett lyckat stambyte.

När de byggnadstekniska, juridiska och logistiska delarna fungerar sker stambytet på smidigast möjliga sätt för alla parter – föreningen, entreprenörerna, de boende och byggkonsulten, som fungerar som ombud för föreningens räkning.

Som din konsult hjälper vi dig att få ditt stambyte utfört på bästa sätt och utan onödigt krångel.

Nedan följer en förenklad arbetsgång för ett stambyte. Vill du ha mer information om upphandling av stambyte finner du frågor och svar längre ner.

Se även vår guide och lathund om hur man upphandlar en stamrenovering. 

sambyte-ror

Läs mer om stambyte

Pris för stambyte

Man kommer inte ifrån att ett stambyte är ett stort byggprojekt och därmed en stor kostnad för bostadsrättsföreningen, samtidigt som det är en viktig investering som ska hålla i uppåt 40–50 år. Därmed lönar det sig alltid att tänka långsiktigt och kvalitetsmässigt när man planerar för ett stambyte.

Kostnad för stambyte varierar utifrån varje fastighets förutsättningar och behov. Faktorer som påverkar priset vid stambyte i bostadsrättsförening är antalet lägenheter och våningsplan, stammarnas placering samt det befintliga skicket på installationer och våtutrymmen.

Efter den första grundliga besiktningen vid ett kommande stambyte kan man avgöra vilken kondition installationer, våtrum och andra berörda ytor är i. Därefter kartlägger man förutsättningarna och tar fram en metod- och åtgärdsplan.

Med en noggrann projektering och upphandling kan projektledaren ge beställaren en tydlig bild över hela kostnaden för stambytet. Projektledare och bostadsrättsföreningen beslutar sedan gemensamt vilka företag som ska utföra stambytet.

Fler faktorer som påverkar priset

Eventuella specifika önskemål om vad som ska åtgärdas eller bytas ut i fastigheten. Kanske vill man ge de boende några alternativ att välja mellan när det kommer till kakel och klinker eller kanske vill man ha golvvärme i badrummen.

Prislappen påverkas också av kvaliteten på arbetet. Att välja projektledare och entreprenör utifrån lägsta pris är att bita sig själv i svansen. Vid ett så viktigt arbete som ett stambyte är det extra viktigt att varje steg utförs professionellt och fackmannamässigt.

Perfecta Projektledning har all den kompetens och erfarenhet som krävs för att projektleda ditt stambyte.

Har du frågor och funderingar kring ett kommande stambyte eller vill du ha ett kostnadsförslag? Ring oss gärna på telefon 08-40 30 45 97 eller skicka oss ett mejl.

Frågor & svar om stambyte

Vad är stambyte?

Stammar – eller rörstammar som det heter – är de stora vertikala rören som löper genom en byggnad. Till dessa ansluter mindre rör och vattenledningar.

Ett stambyte innebär att dessa rörstammar, rör och ledningar byts ut. Detta bör göras innan de gamla rören och ledningarna riskerar att gå sönder.

Då ledningarna som utgör sanitetsanläggningen är förlagda i väggar och golv, måste man också riva delar av kök samt alla våtutrymmen i byggnaden.

Köken lagas och nya badrum och WC-utrymmen uppförs.

Hur ofta ska stambyte utföras?

Mellan tummen och pekfingret håller stammarna i en byggnad mellan 40 och 50 år. Detta är dock en liten sanning med modifikation då livslängden även kommer an på vilket slitage de varit utsatta för, vilken typ av material de är tillverkade i samt kvaliteten på detta.

Ofta är vattenrören i en byggnad tillverkade i koppar medan avloppsledningar kan vara plast eller gjutjärn. I ett gammalt hus kan ledningarna till och med vara tillverkade i betong, som har en sämre hållbarhet.

Under miljonprogrammens tid på 60–70-talen valde man ofta billiga material då man ville bygga snabbt och hålla kostnaderna nere – och därmed fick man en sämre kvalitet.

Hur mycket kostar ett stambyte?

Kostnaden för stambyte varierar beroende på byggnadens behov och förutsättningar.

Först och främst gäller det stammarnas placering och det befintliga skicket på stammarna och våtutrymmena i byggnaden.

Kostnaden per lägenhet kan också variera om alla eller några i föreningen exempelvis vill ha golvvärme eller möjlighet att välja mellan olika klinker och kakel.

Vem står för kostnaden i en bostadsrättsförening?

Stambyte ingår som regel i byggnadens underhåll och är föreningens ansvar.

Tätskikt, ytskikt och inredning är oftast den boendes ansvar. Vanligast är dock att föreningen i dessa sammanhang tar ansvar för både stammar och standardutförande av badrum.

Slutlig kostnad per lägenhet kan variera beroende på om en eller några enskilda bostadsrättsägare vill välja mer exklusiva material eller specifik inredning till badrummet, vilket man då måste man vara beredd att bekosta själv.

Hur går ett stambyte till?

När man byter stammar måste man frilägga de befintliga stammarna i byggnaden och därefter byta ut dem.

Våtutrymmen såsom badrum/WC och kök renoveras när de nya stammarna är på plats. Ett stambyte kan handla om vatten och avlopp – men även stammar till exempelvis el, värme och ventilation kan beröras.

Förenklat går ett stambyte till så här:

 1. Inventering
  Vi gör en besiktning av fastigheten för att fastställa konditionen på de installationer, våtrum och andra ytor som kan beröras av ett stambyte.
 2. Förstudie
  Vi går igenom fastighetens förutsättningar för att se vad som ska göras och på vilket sätt vi ska angripa just ert stambyte för att säkerställa bästa möjliga ekonomi och minsta besvär för de boende.
 3. Projektering
  En väl utförd projektering är grunden för en lyckad upphandling och produktion. Vi tar fram de ritningar och den dokumentation som krävs för att genomföra en konkurrensutsatt upphandling av entreprenörer. Detta säkerställer att ni som beställare får rätt arbete utfört till rätt pris.
 4. Upphandling
  Efter projekteringen går vi ut med en anbudsförfrågan till ett flertal utvalda entreprenörer.Vi utvärderar inkomna anbud och beslutar sedan tillsammans med er styrelse vilka företag som ska få genomföra de kommande arbetena.
 5. Produktion
  Det är nu själva stambytet genomförs. Projektledaren bevakar föreningens intressen och ser till att kontrakterade arbeten blir genomförda i rätt tid och till överenskommet pris.
 6. Uppföljning
  Efter entreprenaden är avslutad besiktigas arbetena för att säkerställa att kontrakterade arbeten är utförda. Vi följer upp alla lösa trådar och ser till att projektet blir slutfört. Slutligen så går projektledare och styrelse tillsammans igenom projektets ekonomi.

Behöver ett stambyte besiktigas?

Ja, när man utför ett stambyte besiktigas de olika arbetsmomenten löpande, dessutom sker en slutbesiktning.

Besiktningsförrättaren ansvarar för att avtalade normer och kontrakt som upprättats med de olika entreprenörerna har efterföljts.

Vad behöver man tänka på vid val av konsult vid stambyte?

Att genomföra ett stambyte är ett stort projekt som de flesta inte har erfarenhet av. Det är mycket att tänka på och det uppstår många frågor, därför är det klokt att inte försöka göra detta jobb själv utan ta hjälp av en konsult.

Viktigt att tänka på är att välja en konsult som har gedigen utbildning och erfarenhet av att projektleda stambyten.

När ni anlitar oss som konsulter vid stambyte får ni en kompetent och erfaren projektledning som tar hand om alla detaljer och löser dem på rätt sätt och i rätt ordning.

Stambyten Stockholm, vi kan vår sak!

Vår yttersta målsättning när det rör våra olika tjänster som vi tillhandahåller är att ni som beställare alltid känner att vi månar om just ert projekt.

Om det så gäller en gårdsrenovering eller ett komplext byggprojekt som stambyten Stockholm.

Vi på Perfecta brinner för att få dig som kund så pass nöjd att du alltid vill fortsätta samarbeta med oss om det blir kommande projekt i framtiden. Vi är er förlängda arm i processen.

Perfecta Projektledning tar hand om era intressen på bästa och säkraste sätt!

Ring oss på tfn: 08-40 83 23 20 eller maila på info@perfecta-projektering.se så får ni mer information angående stambyten Stockholm.

Vi lovar, ni kommer inte att bli besviken på vår kompetens och engagemang.

Varmt välkomna!

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Inte läsbart? Ändra text. captcha txt

Skriv ditt sökord och tryck enter