Stamrenovering

Här beskriver vi stamrenovering och reder ut vad som skiljer en renovering från att byta ut stammarna.

Vad är en stamrenovering?

En stamrenovering är egentligen endast ett annat ord för stambyte. Vi skulle dock i det här sammanhanget rent retoriskt kunna skilja på båda begreppen.

Om vi väljer att fokusera på ordet ”renovering” i Stamrenovering så skulle vi kunna se det som att att man renoverar stammar och rör i huset i stället för att byta ut dem helt och hållet. Andra benämningar på renovering av rör är ”relining” och ”rörinfordring”. Relining innebär i korthet att entreprenören skjuter in ett nytt rör i den befintliga avloppsledningen. En vanlig missuppfattning är att relining/rörinfordring är ett billigt alternativ till stambyte. Dessa båda underhållsåtgärder går inte riktigt att likställa då relining endast renoverar avloppsrör, medan stambytet avser utbyte av hela sanitetsanläggningen inklusive tätskikt och nya våtutrymmen. Relining är också förhållandevis dyrt, vilket gör att incitamentet för metoden endast är berättigad då berörda ledningar ligger dolda i bygginstallationer som är besvärliga och kostsamma att öppna upp och återställa.

Det existerar förvisso tillfällen då endast relining/rörinfordring är det enda kostnadseffektiva underhållsalternativet. Om avloppsrören har åldrats i förtid av någon anledning kan det vara berättigat att endast infordra dessa ledningar utan att byta resterande anläggning.

Att renovera befintliga rör kan innebära en kombination av andra underhållsåtgärder, så som foderbyte, rörfixering samt rensning och spolning av avlopp. Allt handlar om vilka problem som finns och det går inte generalisera då olika fastigheter har olika avloppssystem, byggda i olika material.

OFFERT

Ring eller maila oss för en kostnadsfri offert.

Senaste inläggen

Stamrenovering

Krävs stambyte eller stamrenovering?

Den avgörande frågan är om det krävs ett stambyte eller om det räcker med en stamrenovering.

I vissa fall är det inget val, om stammarna är i ett dåligt skick så går det inte att renovera dem. Då behöver de bytas ut. För att avgöra detta krävs en inspektion av någon som kan sin sak och som agerar oberoende. Detta är en tjänst som vi på Perfecta Projektledning erbjuder.

Beroende på vad inspektionen kommer fram till så har ni som bostadsrättsförening och fastighetsägare bättre koll på vilka möjligheter som finns. Oavsett om ni kommer fram till att genomföra ett stambyte eller en stamrenovering så kan vi agera som oberoende projektledare för att underlätta och kvalitetssäkra projektet.

Fördelar och nackdelar med stamrenovering

Det finns både för- och nackdelar med stamrenovering jämfört med att genomföra ett stambyte där alla rör byts ut.

Några fördelar med stamrenovering är:

  • En stamrenovering är oftast mindre problematisk för de boende i huset
  • I regel går stamrenovering snabbare att utföra
  • Kostnaden för en renovering kan vara lägre jämfört med ett stambyte

Den främsta nackdelen med en renovering är att det behöver göras oftare än ett byte av stammarna. Avlopp och stammar åldras och efter en tid så behöver de bytas ut, även om man sett till att underhålla och renovera dem. Livslängden för husets stammar är ca 50 år.

Stamrenovering bostadsrätt, BRF, i Stockholm

Perfecta Projektledning i Stockholm representerar er bostadsrättsförening, BRF, vid större renoveringsarbeten och byggprojekt.

Vid stamrenovering kan vi, via en genomförd förstudie, säkerställa att rätt typ av åtgärder utförs. Med hjälp av ett professionellt framtaget förfrågningsunderlag tillförsäkrar vi att rätt entreprenör utför arbetena till rätt pris. Under själva byggprocessen leder vi och tryggar att ni som beställare får det ni betalar för. Avslutningsvis ser vi till, via slutbesiktning, att entreprenaden godkänns och lämnas över till förvaltning.

OFFERT

Ring eller maila oss för en kostnadsfri offert.

Senaste inläggen