Takomläggning

Konsulttjänster från Perfecta vid takomläggning

Takomläggning är en viktig åtgärd, som behöver göras i tid, för att underhålla byggnaden.

Taket på en byggnad är den absolut viktigaste installationen att beakta ur ett underhållsperspektiv. Inför och under en takomläggning hjälper Perfecta Projektledning er som byggherre med behovsanalys, förfrågningsunderlag, upphandling, byggledning, boende- och hyresgästsamordning och besiktning.

Exempel på takomläggning kan vara;

Pannor av lertegel:
Klassiskt material som håller länge. Taklutningen måste dock vara över 22 grader.

Pannor av betong:
Billiga men väger mer än tegel och har inte heller samma passform.

Plåttak:
Hög initial kostnad men låg vikt med lång hållbarhet som bidrar till god totalekonomi.

Papptak:
Billigt alternativ med stor flexibilitet. Kanske inte det mest estetiska valet?

Upprättande av förstudie inför en takomläggning

Inledningsvis upprättar vi en så kallad förstudie som ska besvara följande frågeställningar:

 1. Status och typbestämmande av takkonstruktionen?
 2. Finns det andra yttre bygginstallationer i behov av översyn?
 3. Typ av renoveringsbehov?
 4. Kräver åtgärderna bygglov?
 5. Hur akuta är åtgärderna?
 6. Hur ska åtgärderna handlas upp?
 7. Vad kan kostnaden förväntas bli?

Ansökan om bygglov

Efter avslutad förstudie kan det vara så att bygglov måste sökas innan upphandling av entreprenör kan ske. Perfecta är i dessa fall behjälplig med ansökan, Kontrollansvarig enligt PBL och tekniskt samråd.

Förfrågningsunderlag

För att kunna upphandla entreprenör så krävs ett så kallat förfrågningsunderlag. Syftet med detta underlag är att underlätta kalkylering av anbud. I detta anges också garantitider, viten och andra villkor för entreprenadens utförande. FFU, som det också det också kallas, gör det också möjligt för beställaren att jämföra olika anbud på samma villkor. Förfrågningsunderlaget består av:

 • Anbudsinfordran
 • Administrativa Föreskrifter.
 • Tekniska beskrivningar för varje yrkesgrupp.
 • Eventuella utredningar.
 • Ritningar.
 • Anbudsformulär

Upphandling

Nästa steg är själva upphandlingen, där vi bjuder in ett antal olika entreprenörer till platsbesök för utförlig besiktning av arbetsområdet. Anbudsgivarna får därefter fylla i ett av oss framtaget formulär där priser och andra erforderliga uppgifter ska anges. Därefter upprättar Perfecta en anbudsutvärdering som beställaren får som beslutsunderlag. När en generalentreprenör är vald så tar vi fram ett entreprenadkontrakt för digital distribution och signering.

När sedan själva takomläggningen ska utföras tar Perfecta över som projektägare och driver entreprenaden in i mål. Vi ombesörjer följande arbetsuppgifter:

 • Upprätta och administrera gemensam projektportal.
 • I förekommande fall vara delaktig på Totalentreprenörernas projekteringsmöten.
 • Hålla och protokollföra byggmöten.
 • I förekommande fall agera Kontrollansvarig PBL
 • Hålla försyn (dokumentation av arbetsområdet innan byggstart)
 • Konsultera i juridiska och ekonomiska frågeställningar.
 • Hantera och administrera Fråga – Svar
 • Hålla Förbesiktningar enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 1.
 • Följa upp tid- och kvalitetsplaner.
 • Utföra löpande kvalitetskontroller.
 • Ekonomiuppföljning
 • Bedömningar av likställda ÄTA-förfrågningar.
 • I förekommande fall upprätta månatliga projektrapporter.
 • Hålla Slutbesiktning enligt Allmänna Bestämmelser kap 7 § 2.
 • Hålla eftersyn (avstämning från försyn)
 • I förekommande fall ansöka om Slutbesked
 • Hålla så kallad slutavräkning med entreprenör
 • Avlämning och slutrapportering till beställaren

Hur går du vidare?

Tveka inte att kontakta oss för ett problemfritt och kostnadseffektivt projekt! Ring 08-54 90 38 90 eller maila!