Beställarombud till Sodexo

“Perfecta var vår förlängda arm”

Många kunder har upptäckt fördelen med att anlita oss som beställarombud för att tillvarata deras intressen i byggprojekt.

Sodexo är ett av Sveriges ledande service- och managementföretag och sköter leveransen av mat till fyra stora sjukhus i Storstockholm. I samband med ombyggnationen av storkök och mottagningskök fick vi förtroendet att agera beställarombud gentemot Sodexos samarbetspartners.

”När landstinget skulle bygga om sjukhusens mottagningskök behövde vi en kontaktperson i byggfrågor. Samma sak gällde centralköket och dess fastighetsägare. Det var viktigt att lokalerna utformades på bästa sätt för vår personal och Perfecta var vår förlängda arm.

Samarbetet fungerade utmärkt. Projektledaren hade bra kompetens och visade initiativförmåga.”

Bernt Kruse, fastighets- och lokalansvarig

Vill du bli kund?