Brf Lindö Golfhotell

En av våra tjänster är att vi agerar beställarombud, det vill säga hjälper byggherren genom att agera beställare i projektet.

När Lindö Parks Golfhotell skulle projekteras identifierade man tidigt behovet av ett beställarombud. Valet föll på Perfecta. Uppdraget var att ansvara för projektering, kontrollansvarig enligt PBL och agera beställare mot totalentreprenören.

“Perfecta löste våra markproblem på ett utomordentligt sätt”

”Vi sökte en partner som är van att agera kompetent beställare gentemot byggentreprenörerna. Perfecta har den erfarenheten och utöver denna finns också en omfattande teknisk kompetens, vilket vi såg som en fördel vid problemlösning under byggnationen.

Vi hade till exempel markproblem initialt som Perfecta löste på ett alldeles utomordentligt sätt!”

Tobias Törnqvist, Lesconil (byggherre)

Vill du bli kund?

Kontakta oss