Perfecta Projektledning har av Brf Masken på Södermalm i Stockholm fått i uppdrag att projektera, handla upp och driva föreningens luftbehandlingsentreprenad.