Brf Båtsmannen har anlitat Perfecta Projektledning för att projektera och handla upp ventilationsåtgärder av föreningens fastighet i Gustavsberg.