Efter ett lyckat första uppdrag har föreningen gett oss på Perfecta Projektledning i uppdrag att utreda samtliga av föreningens byggnader. Vi tackar än en gång för förtroendet!