Upprätta underhållsplanen i 8 steg

Här kan du läsa om våra 8 steg som ingår i upprättandet av underhållsplanen

8 steg som ingår i upprättandet av underhållsplanen

För att säkerställa en effektiv planering av föreningens fastighetsunderhåll tillhandahåller vi ett omfattande beslutsunderlag. Vi strukturerar planen 8 steg med utrymme för eventuella tillägg. I dessa steg under upprättandet av en underhållsplan beskriver vi ingående fastigheternas nuvarande status, föreslagna åtgärder, tidsspann och tillhörande kostnader.

1. Nulägesanalys

Vi inleder processen med att granska befintlig dokumentation, inklusive ritningar och entreprenadavtal. Genom intervjuer med berörda parter inhämtar vi information om fastigheternas skick och tidigare genomförda underhållsarbeten. Vid behov kompletterar vi vår analys med faktainsamling från myndighetsarkiv.

2. Statusbesiktning

En övergripande och ytlig besiktning utförs på olika delar av fastigheterna såsom tak, fasader, entréer, trapphus, hissar, källare, vindar, tvättstuga, fönster, balkonger och innergårdar. Vi bedömer statusen i förhållande till den tekniska livslängden.

3. Mängdning

Samtliga byggdelar kvantifieras för att möjliggöra en exakt kostnadsberäkning för underhållsåtgärderna. Denna mängdning utförs med fördel baserat på relationshandlingar.

4. Kostnadsuppskattning för underhåll

Efter att ha fastställt mängder och status börjar vi beräkna kostnaderna för de olika underhållsåtgärderna.

5. Datainmatning i Planima

När vi har genomfört bedömning av status, kvantifiering och kostnadsberäkningar för alla delar, för vi in all data i programmet.

6. Utarbetande av underhållsplan

Vi skapar själva underhållsplanen som ett beslutsunderlag för föreningen och styrelsen. Planen detaljerar underhållsbehovet för olika delar av fastigheterna över tiden, inklusive kostnader både totalt och specificerat för varje del. Vi inkluderar även kommentarer om delar av underhållet som påverkar fastighetsförsäkringspremien.

7. Presentation av utkast till underhållsplan

Vi presenterar och går igenom underhållsplanen med fastighetsägarens representanter. Presentationen kan fördelaktigt hållas digitalt.

8. Godkännande av underhållsplan

Efter presentationen ges du som beställare möjlighet att göra eventuella korrigeringar för årets underhållsplan. Därefter fastställs och löpande uppdateras planen. Detta förutsätter prenumeration på den. Perfecta ansvarar för löpande besiktningar, förvaltning och administration av er underhållsplan.

Det är även möjligt att enbart betala för upprättandet och sedan själv hantera administrationen. För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post. Önskar er lycka till med era underhållsprojekt och er underhållsplan!

Läs även om underhållsplanens omfattning och underhållsplan BRF

Hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss för att få svar på eventuella frågor och önskemål.