Vi på Perfecta har fått i uppdrag av Brf. Droskhästen 13 att upprätta en tjugoårig underhållsplan.