Vi har fått i uppdrag att upprätta en underhållsplan för föreningens fastighet i Sköndal.