Perfecta har fått i uppdrag att upprätta en 20-årig underhållsplan åt föreningens fastighet i Stockholm.