Vad påverkar priset på ett stambyte?

Ett stambyte är en omfattande byggprojekt som kostar mycket pengar för en förening. Det är samtidigt en investering som ska hålla i 40-50 år. Att tänka långsiktigt och kvalitetsmässigt lönar sig alltid när man planerar för ett stambyte.

Vad kostar ett stambyte ?

Kostnaden för ett stambyte varierar utifrån varje fastighets förutsättningar och behov. Faktorer som påverkar är antalet lägenheter och våningsplan, stammarnas placering och det befintliga skicket på stammar och våtutrymmen. Många undrar också vad det är för kostnad per lägenhet vid stambyte.

Det är först efter en grundlig besiktning av fastigheten som det går att fastställa konditionen på de installationer, våtrum och andra ytor som kan beröras av ett stambyte. Nästa steg i processen, förstudien, kartlägger förutsättningarna och en metod- och åtgärdsplan tas fram. Efter noggrann projektering och upphandling kan projektledaren ge beställaren en tydlig bild över hela kostnaden för stambytet. Därefter beslutar projektledare och förening tillsammans vilka företag som ska utföra stambytet.

Som en standardberäkning av ett traditionellt stambyte med badrumsrenoveringar uppger SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) en kostnad på 250 000 kr per lägenhet inklusive moms. Man måste dock komma ihåg att varje fastighet är unik byggnadstekniskt och planeringsmässigt och att den har sin egen historia när det gäller hållbarhet och skador.

Förutsättningarna är olika och därmed varierar också kostnaden för stambytet.

Få vår guide om hur man upphandlar en stamrenovering. Fyll i din mail här så skickar vi den till dig.

Föreningens, fastighetsägarens eller de boendes önskemål

Priset för att få ett stambyte utfört påverkas också av föreningens, fastighetsägarens och eventuellt de boendes önskemål om vad som ska åtgärdas och bytas ut i fastigheten. Det kan vara så att de boende får välja mellan några alternativ när det gäller kakel och klinkers för badrum. Om möjligheten finns kanske några till en högre hyreskostnad önskar få golvvärme installerat i sina badrumsgolv.

Kvaliteten på utfört arbete

Priset för stambytet påverkas även av kvaliteten på utfört arbete; byggteknisk kompetens och projektledning, och materialet som används, vilket i sin tur påverkar hållbarheten – de nya stammarnas livslängd. Av erfarenhet vet vi att inte någon tjänar på att slarva med vare sig förarbetet, produktionen eller uppföljningen. I ett så omfattande arbete som ett stambyte är det extra viktigt att varje led utförs professionellt och fackmannamässigt. Perfecta har all den kompetens som behövs för att projektleda stambyten. 

Läs mer om stambyte

Hur går du vidare?

Kontakta oss på Perfecta, så lämnar vi ett kostnadsförslag för projekteringen av ert stambyte. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter