stambyte

Vad är ett stambyte?

Stammar – eller rörstammar som det heter – är de stora vertikala rören som löper genom en byggnad. Till dessa ansluter mindre rör och vattenledningar. Ett stambyte innebär att dessa rörstammar, rör och ledningar byts ut. Detta bör göras innan de gamla rören och ledningarna riskerar att gå sönder. Då ledningarna som utgör sanitetsanläggningen är förlagda i väggar och golv, måste man också riva delar av kök samt alla våtutrymmen i byggnaden. Köken lagas och nya badrum och WC-utrymmen uppförs.

Hur ofta ska man genomföra ett stambyte?

Mellan tummen och pekfingret håller stammarna i en byggnad mellan 40 och 50 år. Detta är dock en liten sanning med modifikation då livslängden även kommer an på vilket slitage de varit utsatta för, vilken typ av material de är tillverkade i samt kvaliteten på detta. Ofta är vattenrören i en byggnad tillverkade i koppar medan avloppsledningar kan vara plast eller gjutjärn. I ett gammalt hus kan ledningarna till och med vara tillverkade i betong, som har en sämre hållbarhet. Under miljonprogrammens tid på 60–70-talen valde man ofta billiga material då man ville bygga snabbt och hålla kostnaderna nere – och därmed fick man en sämre kvalitet.

Fuktskador och läckage i en byggnad är en tydlig signal att rörstammarna bör ses över och bytas eller renoveras.

Hur mycket kostar ett stambyte?

Kostnaden för stambyte varierar beroende på byggnadens behov och förutsättningar. Först och främst gäller det stammarnas placering och det befintliga skicket på stammarna och våtutrymmena i byggnaden. Kostnaden per lägenhet kan också variera om alla eller några i föreningen exempelvis vill ha golvvärme eller möjlighet att välja mellan olika klinker och kakel.

Vem står för kostnaden av ett stambyte i en bostadsrättsförening?

Stambyte ingår som regel i byggnadens underhåll och är föreningens ansvar. Tätskikt, ytskikt och inredning är oftast den boendes ansvar. Vanligast är dock att föreningen i dessa sammanhang tar ansvar för både stammar och standardutförande av badrum. Slutlig kostnad per lägenhet kan variera beroende på om en eller några enskilda bostadsrättsägare vill välja mer exklusiva material eller specifik inredning till badrummet, vilket man då måste man vara beredd att bekosta själv.

Hur går ett stambyte till?

När man byter stammar måste man frilägga de befintliga stammarna i byggnaden och därefter byta ut dem. Våtutrymmen såsom badrum/WC och kök renoveras när de nya stammarna är på plats. Ett stambyte kan handla om vatten och avlopp – men även stammar till exempelvis el, värme och ventilation kan beröras.

Förenklat går ett stambyte till så här:

 1. Inventering
  Vi gör en besiktning av fastigheten för att fastställa konditionen på de installationer, våtrum och andra ytor som kan beröras av ett stambyte.
 2. Förstudie
  Vi går igenom fastighetens förutsättningar för att se vad som ska göras och på vilket sätt vi ska angripa just ert stambyte för att säkerställa bästa möjliga ekonomi och minsta besvär för de boende.
 3. Projektering
  En väl utförd projektering är grunden för en lyckad upphandling och produktion. Vi tar fram de ritningar och den dokumentation som krävs för att genomföra en konkurrensutsatt upphandling av entreprenörer. Detta säkerställer att ni som beställare får rätt arbete utfört till rätt pris.
 4. Upphandling
  Efter projekteringen går vi ut med en anbudsförfrågan till ett flertal utvalda entreprenörer.Vi utvärderar inkomna anbud och beslutar sedan tillsammans med er styrelse vilka företag som ska få genomföra de kommande arbetena.
 5. Produktion
  Det är nu själva stambytet genomförs. Projektledaren bevakar föreningens intressen och ser till att kontrakterade arbeten blir genomförda i rätt tid och till överenskommet pris.
 6. Uppföljning
  Efter entreprenaden är avslutad besiktigas arbetena för att säkerställa att kontrakterade arbeten är utförda. Vi följer upp alla lösa trådar och ser till att projektet blir slutfört. Slutligen så går projektledare och styrelse tillsammans igenom projektets ekonomi.

Behöver man besiktiga ett stambyte?

Ja, när man utför ett stambyte besiktigas de olika arbetsmomenten löpande samt slutbesiktigas. Besiktningsförrättaren ansvarar för att avtalade normer och kontrakt som upprättats med de olika entreprenörerna har efterföljts.

Vad bör man tänka på vid val av konsult som gör stambyte?

Att genomföra ett stambyte är ett stort projekt som de flesta inte har erfarenhet av. Det är mycket att tänka på och det uppstår många frågor. Det är klokt att inte försöka göra detta jobb själv utan ta hjälp av en konsult. Viktigt att tänka på är att välja en konsult som har gedigen utbildning och erfarenhet av att projektleda stambyten.

När ni anlitar oss som konsulter får ni en kompetent och erfaren projektledning som tar hand om alla detaljer och löser dem på rätt sätt och i rätt ordning.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter