Att upphandla ett stambyte

Ett gediget förarbete och en tydlig planering lägger grunden för ett lyckat stambyte. När de byggnadstekniska, juridiska och servicemässiga delarna fungerar sker stambytet på smidigast möjliga sätt för alla parter – föreningen, entreprenörerna, de boende och byggkonsulten, som fungerar som projektledare för föreningens räkning. Vi hjälper dig som konsult för ditt stambyte. 

Detaljerat förfrågningsunderlag för att hitta rätt entreprenörer. Vi hjälper dig som konsult för ditt stambyte

Efter möten med beställaren, professionellt utförd besiktning, förstudie och projektering har Perfecta alla underlag klara för att gå ut med anbudsförfrågningar till entreprenörer. Det förfrågningsunderlag som sänds ut innehåller ritningar och all den juridiska och byggnadstekniska dokumentation som behövs för att få fram seriösa och användbara anbud. Det utförliga underlaget är ett verktyg för att hitta rätt kompetens till rätt pris. Det säkerhetsställer att er förening får det ni beställer och det som behövs för att kunna göra en exakt kostnadsberäkning av anbuden.

Som konsult utvärderar Perfekta sedan inkomna anbud och beslutar tillsammans med er styrelse vilka företag som ska få genomföra de kommande arbetena.

Skriftligt avtal mellan beställaren och entreprenören

Ett detaljerat avtal mellan beställaren och entreprenören är en förutsättning för ett lyckat och kostnadseffektivt stambyte. Det underlättar samarbetet mellan parterna och man undviker onödiga och tidskrävande missförstånd och tvister under entreprenadtiden. Det är viktigt att tydligt definiera i avtalet vad som ska göras, både när det gäller själva stambytet, men också när det gäller betalningar och vad som händer om något inte skulle gå enligt planeringen. I avtalet anges även tidsramen för de olika arbetsmomenten. Avtalen är ett skydd för föreningen, entreprenörerna och byggkonsulten. När alla parter är överens går vi vidare med projektet.

Byggnadsteknisk kompetens ger kvalitet och trygghet

Perfectas projektledare har den byggnadstekniska kompetens och erfarenhet som krävs. Vi vet att fackmannamässig kompetens, rätt material och utrustning är a och o vid ett stambyte. Vi kontrollerar noga att entreprenörerna har alla de certifieringar och intyg som krävs för att kunna utföra stambyten och övriga arbeten på ett fackmannamässigt sätt.

Entreprenörerna ansvarar för att stambytet genomförs byggnadstekniskt korrekt och inom angivna tids- och kostnadsramar. De ser till att rätt material och utrustning används. Efter entreprenaden är avslutad besiktigas arbetena för att säkerhetsställa att de är riktigt utförda.

Tydlig information underlättar för de boende

När man genomför ett så pass omfattande arbete som ett stambyte i en fastighet kommer man samtidigt att påverka de boendes vardag under byggtiden. Det är viktigt att de i ett tidigt skede får en förståelse för hur stambytesprojektet kommer att gå till. Bästa lösningen är när de boende kan vända sig till en separat kontaktperson som är insatt i stambytet och tidsplaneringen och som samtidigt lyssnar till de boendes behov. Perfecta kan erbjuda den här typen av tjänst.

Läs mer om stambyte

Hur går du vidare?

Kontakta oss på Perfecta för att prata mer om stambyte och hur vi kan hjälpa dig med det. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter