Vad kostar det?

Priset för en kontrollansvarigs tjänster varierar utifrån hur omfattande bygget eller renoveringen som ska granskas är. En kompetent och erfaren kontrollansvarig är värd sina pengar i slutändan.

Projektets storlek påverkar kostnaden.

Vad det kostar att köpa tjänster av en certifierad kontrollansvarig inom bygg och projektering beror på om det är ett projekt av normal art eller ett större, mer komplext projekt. För att göra en uppskattning behöver man mer information om projektet. 

Som en riktlinje tar Perfecta för en kontrollansvarig enligt PBL (Normal art, egna hem) 35.000 kr exklusive moms. Större projekt innebär mer arbete för den kontrollansvariga och därför ökar priset. Faktorer som påverkar är till exempel antalet besök som kontrollansvariga behöver göra för att vara säker på att kontrollen genomförs enligt kontrollplanen.

Våra kontrollansvariga har den kompetens som behövs för att göra processen effektiv och smidig för alla parter – byggherren/beställaren, entreprenörerna och byggnadsnämnden. Ingen tjänar på att slarva med vare sig förarbetet, kontrollplanen, produktionen eller slutkontrollen av byggprojekt. Av erfarenhet vet vi att man uppnår bäst kvalitet och kostnadseffektivitet när den kontrollansvariga är med från början i processen och jobbar nära byggherren som partner och rådgivare.

Få vår guide om hur man upphandlar en stamrenovering. Fyll i din mail här så skickar vi den till dig.

Bättre prisbild då kontrollansvarigas uppdrag samordnas med entreprenadbesiktningen.

När du anlitar en av våra kontrollansvariga får du inte bara ansvarsfull rådgivning och hjälp med pappersarbetet och byråkratin. Du får även en besiktningsman som redan kan ditt byggprojekt utan och innan. Genom att samma person utför både kontrollansvaret och entreprenadbesiktningen effektiviseras processen och kostnaden blir mindre för beställaren.

Olika behov hos byggherren/beställaren av kontrollansvarigas kompetens och stöd.

Hur många gånger vill byggherren ha kontrollansvariga på plats utöver det som behövs? Om det finns ett stort behov av den kontrollansvarigas specialkompetens är detta också en faktor som kan påverka priset för kontrollansvarigas tjänster i byggprojektet.

Läs mer om kontrollansvarig

Hur går du vidare?

Vill du veta vad Perfecta kan hjälpa dig med i byggprojekteringsfasen? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Generellt krävs det bygglov för att:

  • uppföra byggnader.
  • utföra tillbyggnader.
  • väsentligt ändra användningen (ändamålet) för en byggnad, ändra fasad- eller taktäckningsmaterial.
  • göra andra ändringar av byggnaden som avsevärt påverkar dess yttre utseende.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter