kontrollansvarig-rot

Kontrollansvarig

Söker du en kontrollansvarig, tidigare kvalitetsansvarig, enligt PBL? Våra projektledare är certifierade och erfarna för både normala och mer komplicerade ärenden. Låt oss ta hand om ditt ärende från bygganmälan till slutbesiktning!

Det här gör en kontrollansvarig

För att få påbörja en byggnation kräver kommunen in en kontrollplan efter att du fått bygglov. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla de krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter. Det är den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen upprättas, samråd hålls med kommunen, kontroller görs och att kommunen får de intyg och annan dokumentation som krävs. Den kontrollansvarige är kort och gott byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen.

Läs mer om kontrollansvarig

Hur går du vidare?

Vill du veta vad Perfecta kan hjälpa dig med i byggprojekteringsfasen? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Generellt krävs det bygglov för att:

  • uppföra byggnader.
  • utföra tillbyggnader.
  • väsentligt ändra användningen (ändamålet) för en byggnad, ändra fasad- eller taktäckningsmaterial.
  • göra andra ändringar av byggnaden som avsevärt påverkar dess yttre utseende.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter