hyresgastsamordnare

Hyresgästsamordnare

Står du inför en omfattande renovering eller ombyggnation och undrar hur du ska samordna och hantera hyresgästernas frågor och problem? Med en kvalificerad kontaktperson från Perfecta får de boende all hjälp de behöver under ditt ROT-projekt.

Renoverings- och ombyggnadsarbeten innebär en rörig och jobbig tillvaro för hyresgästerna, samtidigt som fastighetsförvaltaren har fullt upp med själva projektet. Ekvationen går inte ihop och risken är stor för missnöjda kunder. Vem ska hinna med och ha beredskap för att ta hand om hyresgästernas frågor och praktiska problem under byggperioden?

Perfecta erbjuder en kvalificerad och kundorienterad hyresgästsamordning

Vår kontaktperson är väl insatt i byggprocessens alla moment och har samtidigt sitt fokus på hyresgästerna för att kunna lösa deras problem och frågor. Hyresgästsamordnaren är alltid tillgänglig för hyresgästerna via platsbesök, telefon eller e-post, vilket ger snabba kontaktvägar och ökad trygghet.

Extern hyresgästsamordnare avlastar

Vår hyresgästsamordnare blir en länk mellan dig och dina hyresgäster. Det är ofta en fördel att låta det här vara en extern tjänst eftersom situationen är tillfällig. Hyresgästen kan lättare kommunicera med en oberoende part och du som fastighetsägare får informationen genom oss. Vi blir ett filter mellan dig och dina hyresgäster och agerar som din kommunikatör i kontakten med de boende.

hyresgastsamordnare-kvall

Information inför arbetets start

Vi kommer med fördel in i ett tidigt skede i projektet. Vår erfarenhet är att hyresgästernas upplevelse av ombyggnaden är starkt kopplad till om de blir väl förberedda genom bra information. Vi kan sköta informationen till de boende innan arbetet startar, och även ansvara för att skicka ut löpande skriftlig information.

Hur går du vidare?

Kontakta oss så berättar vi mer om Perfectas hyresgästsamordning. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Detta hjälper vi till med:

  • ”Informationsnav” mellan byggherre, entreprenörer och hyresgäster.
  • Hantering av tillval.
  • Handläggning av hyresrättsliga ärenden som hyresgästgodkännanden.
  • Möten med hyresgästförening och hyresgäster.
  • Lägenhetsvisningar.
  • Hyresgästrepresentant på byggmöten.
  • Kontaktperson för hyresgäster.
  • Ökad kundnöjdhet.

Perfectas hyresgästsamordnare svarar på hyresgästernas frågor och hjälper dem med praktiska problem som dyker upp under byggprojektet. På så sätt upprätthålls förtroendet mellan fastighetsägaren och hyresgästen under den arbetsintensiva och stökiga perioden då ett ROT-projekt pågår.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Inte läsbart? Ändra text. captcha txt

Skriv ditt sökord och tryck enter