Vad kan Perfecta erbjuda vid företagsflytt?

Planerar ni att flytta till nya lokaler? Vi på Perfecta Projektledning har lång erfarenhet av att flytta verksamheter, både inom privat och offentlig sektor.

Det är mycket att tänka på vid en företagsflytt. Utöver uppsägning av befintliga avtal, omlokalisering av personal och arbetsplatser, så behövs samordning och koordination mellan avflyttnings- och tillträdesdatum.

Här förklarar vi stegvis vad Perfecta Projektledning erbjuder i samband med flytt av företag:

1. Förstudie

 • Analys av verksamhetsbehov
 • Riskanalys/SWOT
 • Inventering av befintliga lokaler
 • Inventering av nya lokaler
 • Granskning av tillgänglighet för arbetsutförande
 • Initiering av logistikprojektering
 • Bistå i hyresförhandlingar
 • Granskning av skisser/ritningar som hyresvärden upprättar
 • Upprättande av projekttidplan
 • Upprättande av projektbudget
 • Upprättande av förstudierapport
 • Rapportering till styrgrupp

2. Projektering

 • Sammankallande och ledning av styrgruppsarbete
 • Upprättande av kommunikationsplan
 • Upphandla stödkonsulter efter behov
 • Projekteringsledning
 • Ledning och sammankallande av flyttgrupp
 • Upphandling av leverantörer och entreprenörer
 • Hantering av befintliga och tillkommande avtal kring FM-tjänster
 • Uppmärkning av befintliga inventarier
 • Intervjuer med medarbetare på befintligt kontor
 • Fortsatt logistikprojektering
 • Upprättande av logistikplan
 • Förankring av logistikplan
 • Upprätta ”flyttguide” för medarbetare
 • Löpande uppföljning och rapportering av projektbudget
 • Bevakning och uppföljning av verksamhetsbehov
 • Löpande avstämning och rapportering mot tidplan
 • Kravställande/förhandling med hyresvärd
 • Löpande informationsmöten
 • Löpande stöd i hyresförhandlingar
 • Eventuell korrigering och uppföljning av projekttidplan
 • Löpande rapportering till styrgrupp

3. Projektledning av flyttgenomförande

 • Fungera som beställarombud i förhandlingar, byggmöten, upphandlingar, etc.
 • Bevakning och uppföljning av verksamhetsbehov
 • Ansvara för att kravställda funktioner uppnås
 • Ansvara för att kravställt designkoncept efterlevs
 • Löpande informationsmöten med berörda
 • Löpande kontroll av efterlevnad avseende KMA
 • Löpande länkarbete mellan byggare – hyresvärd -styrgrupp
 • Löpande avvikelsehantering
 • Löpande uppföljning och avstämning mot tidplan
 • Löpande samordning av leverantörer och entreprenörer
 • Avveckling och avyttring av befintliga inventarier
 • Löpande mottagningskontroller
 • Flyttsamordning
 • Hantera eventuella uppkommande sidoprojekt
 • Bevakning av logistikplan
 • Iordningställande och överlämnande av befintliga lokaler
 • Platsledning och samordning avseende montering av nya inventarier
 • Iordningställande och överlämnande av nya lokaler

4. Avslut

 • Beställarombud vid Slutbesiktning
 • Kontroll av avhjälpande (anmärkningar från slutbesiktning)
 • Ekonomiska slutmöten med leverantörer
 • Ekonomiska slutmöten med entreprenörer
 • Ekonomisk uppföljning samt avrapportering till styrgrupp

Hur går du vidare?

Om ni önskar ett smärtfritt flyttprojekt i tid och till rätt pris – tveka inte att kontakta oss redan idag! Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Tjänster inom renovering & ombyggnad:

 • Balkongrenovering
 • Byta och renovera fönster
 • Dränering och isolering av husgrund
 • Fasadrenovering
 • Gårdsrenovering
 • Renovering
 • Solcellsanläggning
 • Stambyte
 • Takomläggning
 • Trapphusrenovering
 • Hyresgästsamordning
 • Flyttprojektledning
Alla tjänster