Om entreprenadbesiktning

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma entreprenadens kontraktsenlighet utifrån gällande svenska byggregler.

Våra kunniga besiktningsmän ska bedöma om entreprenaden följer kontraktet enligt byggreglerna. De har alltså en oberoende ställning och ser eventuella problem från bägge sidor, med teknisk och juridisk kompetens tillsammans med erfarenhet och omdöme.

Praxis vid större byggprojekt.

Genom att låta en oberoende part besikta det utförda arbetet får du en tydlig bild av om byggprojektet följer ingångna avtal och kontrakt. Vid större entreprenader är åtagandena i allmänhet bättre reglerade i ramavtal, tekniska avtal och allmänna föreskrifter. Vid större entreprenader görs ofta en förbesiktning och slutbesiktning.

För privatpersoner brukar entreprenadbesiktning bli aktuellt först när det uppstår frågor om vad som är avtalat, vilket lätt händer om man bara har muntliga avtal. Här fungerar även konsumenttjänstlagen som ett skydd. Ett besiktningsutlåtande är ett juridiskt dokument, men utlåtandena är inte skrivna i sten eftersom byggaren kan bestrida vissa utlåtanden. Vi gör inte överlåtelsebesiktning utan endast besiktning av utförda arbeten.

Därför kan entreprenadbesiktning vara komplicerat.

Vi ska på kort tid läsa in oss på projektet och skaffa oss en tydlig bild av den ursprungliga överenskommelsen. Vad har avtalats och inom vilka toleranser; angivelser, rådtexter, är utförandet gjort? Det finns också olika avtalsformer: konsumententreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad. Vad har beställts, och enligt vilken kontraktsform?

Ofta får vi nödvändiga handlingar väldigt sent.

Normalt gör man besiktningen utifrån den ursprungliga överenskommelsen, men om det har skett förändringar räcker inte det utan då behöver vi tillgång till alla ändringar och extrabeställningar som gjorts under byggprojektet. Det är ganska vanligt att dessa handlingar saknas, vilket försvårar arbetet. Förutsättningarna ändras ofta helt i takt med att saker i avtalet ändras. Då måste man backa bandet och hitta var och när ändringarna i processen har gjorts. En sådan situation kan uppstå när fastighetsägare och byggare kommit överens om något utan beställarens vetskap. Det är också därför den interna kommunikationen är så viktig under byggprojektet.

Hur går du vidare?

Vill du veta mer om våra entreprenadbesiktningar eller andra besiktningar? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter