basp

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är gjorda. Perfecta har godkända och kunniga besiktningsmän för entreprenadbesiktningar. En viktig kontrollfunktion för både beställare och entreprenör.

En entreprenadbesiktning är en kontroll av att alla avtalade arbeten verkligen har utförts. Entreprenadbesiktning görs därför alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för en entreprenad. Det krävs alltså underlag som beskriver vad parterna har avtalat, både innan entreprenadarbetena påbörjats och under arbetets gång.

Bra för både beställaren och entreprenören

Båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt återstår att åtgärda i entreprenaden. Både entreprenör och beställare ska få möjlighet att närvara vid besiktningen för att få ge sin syn på eventuella fel och brister. Efter besiktningen upprättas protokoll som distribueras till alla parter.

Olika besiktningar för olika delar i ett projekt

Besiktningar vi genomför är förbesiktning, särskild besiktning, slutbesiktning och efterbesiktning. Vi gör däremot inte överlåtelsebesiktningar vid fastighetsförvärv.

Hur går du vidare?

Vill du veta mer om våra entreprenadbesiktningar eller andra besiktningar? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Vad innebär en entreprenad-
besiktning?

Våra kunniga besiktningsmän ska bedöma om entreprenaden följer kontraktet enligt byggreglerna. De har alltså en oberoende ställning och ser eventuella problem från bägge sidor, med teknisk och juridisk kompetens tillsammans med erfarenhet och omdöme.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter