basp

BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare

Sedan 2009 ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Perfecta har flera utbildade byggarbetsmiljösamordnare.

Vad gör en BAS-P?

Den som byggherren har utsett till byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) enligt lagen ska självständigt ansvara för arbetsmiljöfrågor vid planering och projektering. Byggarbetsmiljösamordnaren ska:

  • se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas under hela planeringen och projekteringen
  • samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler.

Detta gäller i varje skede av planering och projektering, och såväl byggskedet som den framtida användningen. Byggarbetsmiljösamordnaren ska också bedöma om en arbetsmiljöplan behövs, och i så fall upprätta en sådan innan byggarbetsplatsen etableras. Arbetsmiljöplanen vidarebefordras sedan till BAS-U (se nedan) som reviderar planen och anpassar den efter den egna entreprenaden.

bas-p

BAS-U

BAS-U innebär byggarbetsmiljösamordning under produktion. Det ingår vanligtvis inte i Perfectas tjänster eftersom den funktionen med fördel läggs på utförandeentreprenören.

Hur går du vidare?

Har du frågor om byggarbetsmiljösamordning eller vill du ha en kostnadsuppskattning? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Byggarbetsmiljö­-
samordning är ett lagkrav.

Enligt arbetsmiljölagen (AML 1977:1160 kap. 3 § 6) ska byggarbetsmiljö-
samordnaren vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter