Lathund för entreprenadupphandling

Att lyckas med projekteringen

Större renoveringar, ombyggnationer och underhållsarbeten skapar ofta problem hos bostadsrättsföreningar – helt enkelt på grund av att man saknar rutiner och erfarenhet av hur man ska gå tillväga.

Detta leder ofta till att projektet kostar betydligt mer än nödvändigt eller att arbetet inte utförs enligt önskemål.

Perfecta Projektledning – har ända sedan starten 2004 samarbetat med bostadsrättsföreningar och varit dess högra hand genom alla typer av projekt – allt från förstudie och upphandling till slutbesiktning och slutavräkning.

Denna guide är framtagen för att underlätta för er bostadsrättsförening när ni ska gå igenom dessa komplicerade processer.

Här sammanfattar vi i kronologisk ordning de olika stegen i projektförandet och vad ni bör tänka på.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av en lösning för hela eller delar av ert fastighetsunderhåll? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Guide till en bra entreprenadupphandling

Guiden i korthet

  1. Förstudie
  2. Upphandling
  3. Genomförande
  4. Projektavslut
  5. Garantitid
Läs vår guide här