Vad är entreprenadbesiktning?

Vid entreprenadbesiktningen är besiktningsmannens uppgift att på objektiva grunder undersöka och bedöma entreprenadens kontraktsenlighet.

Våra erfarna och yrkeskunniga besiktningsmän ska bedöma om entreprenaden följer kontraktet. De har en helt oberoende ställning och ser till eventuella problem från bägge sidor – med såväl teknisk och juridisk kompetens som med erfarenhet och omdöme.

Anlita besiktningsman till entreprenadbesiktning

Genom att låta en oberoende part – en besiktningsman – besiktiga det utförda arbetet får du en tydlig bild av om byggprojektet följer ingångna avtal och kontrakt.

Vid större entreprenader är åtagandena i allmänhet bättre reglerade i rambeskrivningar, tekniska avtal och allmänna föreskrifter och i allmänhet görs ofta både förbesiktning och slutbesiktning.

För privatpersoner brukar entreprenadbesiktning bli aktuell först när det uppstår frågor om vad som är avtalat. I dessa fall fungerar även konsumenttjänstlagen som ett skydd.

Ett besiktningsutlåtande är ett juridiskt dokument men är för den skull inte skrivet i sten då entreprenören kan bestrida detta. Då går ärendet till en så kallad Överbesiktning. Notera att vi inte utför överlåtelsebesiktning utan enbart besiktning av utförda arbeten.

Varför entreprenadbesiktning kan vara komplicerat

Före en entreprenadbesiktning har vi relativt kort tid på oss att läsa in oss på projektet och göra oss en tydlig bild av den ursprungliga överenskommelsen – vad som har beställts och enligt vilken kontraktsform. Det kan till exempel gälla:

  • Vad som avtalats och inom vilka toleranser – angivelser och rådtexter – är utförandet gjort

Det finns också olika avtalsformer såsom:

  • Konsumententreprenad
  • Utförandeentreprenad
  • Totalentreprenad
  • Delad entreprenad (kontrakt med flera olika entreprenörer)
  • Generalentreprenad (kontrakt med en huvudentreprenör)

Nödvändiga handlingar kommer ofta till oss väldigt sent, vilket kan fördröja och försvåra arbetet för oss. Normalt gör man besiktningen utifrån den ursprungliga överenskommelsen. Men om det skett förändringar räcker inte denna utan vi behöver då tillgång till alla ändringar och extrabeställningar som gjorts under byggprojektet. Det är tyvärr ganska vanligt att dessa handlingar saknas och leder till att vårt arbete kompliceras.

Vikten av intern kommunikation i alla steg

Förutsättningarna ändras ofta i takt med att saker i avtalet ändras. Då måste man backa bandet för att finna var och när ändringarna i processen gjorts. En sådan situation kan uppstå när fastighetsägare och entreprenör kommit överens om något utan nyttjarens vetskap. Därför är den interna kommunikationen mycket viktig under byggprojektets gång.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av en lösning för hela eller delar av ert fastighetsunderhåll? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!