Entreprenadbesiktning vid nybyggnation och renovering

Entreprenadbesiktning är en viktig kontrollfunktion som säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är gjorda. Perfecta Projektledning har godkända och kunniga besiktningsmän för entreprenadbesiktningar.

Vad kontrolleras vid entreprenadbesiktningen?

Vid en entreprenadbesiktning kontrolleras att alla avtalade arbeten verkligen utförts. Entreprenadbesiktningen görs därför alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för en entreprenad. Således krävs underlag som beskriver vad parterna har avtalat, såväl innan entreprenadarbetena påbörjats som under arbetets gång.

Till nytta för såväl beställare som entreprenör

Både beställaren och entreprenören får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt återstår att åtgärda i entreprenaden. Både entreprenör och beställare ska få möjlighet att närvara vid besiktningen och ge sin syn på eventuella fel och brister.

Efter besiktningen upprättas protokoll som distribueras till alla parter.

Olika typer av besiktningar för olika delar i ett projekt

Olika delar i ett byggprojekt kräver olika besiktningar. De besiktningar vi utför är:

  • Förbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning

Vi utför däremot inte överlåtelsebesiktningar vid fastighetsförvärv.

Hur går du vidare?

Är du intresserad av en lösning för hela eller delar av ert fastighetsunderhåll? Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Vad innebär en entreprenadbesiktning

Våra kunniga besiktningsmän ska bedöma om entreprenaden följer kontraktet enligt byggreglerna. De har alltså en oberoende ställning och ser eventuella problem från bägge sidor, med teknisk och juridisk kompetens tillsammans med erfarenhet och omdöme.