Upphandla byggledning med full insyn

Med kvalificerad byggledning får du viktig transparens och överskådlighet i den löpande byggprocessen. Det är också bästa sättet att undvika obehagliga överraskningar som kan bli både tids- och kostnadskrävande.

Skriftliga avtal är starkare

Genom att ta kontroll redan på planeringsstadiet och räta ut frågetecken i kontrakt och avtal grundlägger du ett kostnadseffektivt byggande. Du skapar också bra förutsättningar för förståelse och ett lyckat samarbete mellan parterna. Vi kan inte nog understryka hur lätt muntliga löften väger när det kommer till kritan och tvisten är ett faktum. Med tydliga avtal och detaljerade styrparametrar ökar förutsättningarna för att kunna hålla budget och tidsplan – oavsett tidigare förtroende mellan parterna.

I byggledarens uppdrag ingår att utifrån en riskbedömning anpassa avtalens omfattning och specificera nivåer på incitament och viten. Så långt det går bör avtalen även reglera hur oförutsedda frågor och problem ska hanteras under byggprocessen.

Läs mer om Perfectas byggledningstjänster

Välformulerat förfrågningsunderlag ger seriösa och användbara anbud

Förfrågningsunderlaget ska i detalj beskriva dina krav och hur entreprenören ska uppfylla kraven. Med det utförliga underlaget får du en fullständig bild av byggprojektet, vilket krävs för att kunna ingå avtal, undvika tvister under entreprenadtiden och göra en exakt kostnadsberäkning av anbuden.

Kostnadskontroll för olika prisalternativ.

En av byggledarens viktigaste uppgifter är att löpande hålla järnkoll på kostnader och ersättningar. Eftersom det förekommer flera varianter av ersättningar, ofta i kombination, krävs god kännedom om prisalternativen för att kunna bedöma och avväga det ”egentliga” priset, som inkluderar värdering av riskerna med prisalternativen. Lita på byggledarens expertis och bedömning av om det billigaste verkligen är det bästa alternativet.

Bara med ett bindande kontrakt i ryggen kan byggledaren driva på projektet och säkerställa att entreprenörerna följer tidsplanen. Bristande utföranden innebär stoppade betalningar tills arbetet är åtgärdat enligt avtal. Eftersom juridiska åtgärder är kostsamma, långsamma och många gånger overksamma gäller det att kontraktet är tydligt med ansvarsfördelning och ersättning vid förseningar och fel. Det är också därför du anlitar oss som byggledare: vi kan entreprenadjuridiken och vidtar de åtgärder som behövs för att ditt byggprojekt ska bli så problemfritt som möjligt.

Referenskund

är Aimo Park skulle flytta sitt svenska huvudkontor anlitade de Perfecta som byggledare samt för flyttledning och flyttstädning. Läs mer här

Hur går du vidare?

Ska du bygga om befintliga eller anpassa nya lokaler? Vi har erfarenheten som krävs. Ring 08-54 90 38 90 eller maila!

Tjänster inom byggledning:

  • Skräddarsydd projektledning efter dina behov
  • Byggledning
  • Byggarbetsmiljösamordning BAS
  • Upprättande av entreprenadkontrakt
  • Stora materialinköp
  • Rapportering mot projektplan och budget
  • Entreprenadbesiktning
  • Avtalsuppföljning
  • Projektadministration
  • Kontrollansvar enligt PBL
Alla tjänster