bas-p

BAS-P – byggarbetsmiljösamordnare

Sedan 2009 ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). På Perfecta Projektledning har vi ett flertal utbildade och erfarna byggarbetsmiljösamordnare.

Vad gör en byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P?

Den som byggherren enligt lagen utsett till BAS-P ska självständigt ansvara för arbetsmiljöfrågor vid planering och projektering. Byggarbetsmiljösamordnaren ska:

  • Se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas under hela planeringen och projekteringen
  • Samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler

Detta gäller i varje skede av planering och projektering och såväl i byggskedet som i den framtida användningen.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska även bedöma om en arbetsmiljöplan behövs och i så fall upprätta en sådan innan byggarbetsplatsen etableras.

Arbetsmiljöplanen vidarebefordras sedan till BAS-U, Byggarbetsmiljösamordning under produktion, som reviderar planen och anpassar den efter den egna entreprenaden.

basp

Vad är BAS-U?

BAS-U står för byggarbetsmiljösamordning under produktion. Denna tjänst ingår vanligen inte i Perfecta Projektlednings utbud av tjänster eftersom den funktionen med fördel läggs på utförandeentreprenören.

Hur du går vidare

Vill du ha en kostnadsuppskattning eller har du frågor angående byggarbetsmiljösamordning? Välkommen att ringa oss på tel: 08-54 90 38 90 eller mejla oss.

Byggarbetsmiljö­-
samordning är ett lagkrav.

Enligt arbetsmiljölagen (AML 1977:1160 kap. 3 § 6) ska byggarbetsmiljö-
samordnaren vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skriv ditt sökord och tryck enter