Tjänster för fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar.

Till dig som verkar inom ovanstående har vi tjänster som löper över hela fastighetens livscykel, från nybyggnation och underhåll till ROT och flytt. Vi på Perfecta, är ju hela fastighetens projektledare.

nyprod

Nybyggnation

Har du koll på lagar, nya regler och allt annat vid en nybyggnation? Till din hjälp har vi många tjänster som passar för fastighetsägare och förvaltare.

underhall

Underhåll

Oavsett ålder på fastigheten krävs det olika typer av underhåll som trappstädning, golvvård, tvätt och infärgning av fasader. Genom att upprätta en underhållsplan får vi bra koll var, när och hur.

rot

ROT

Vi har handlat upp och drivit många olika typer av ROT-projekt. Läs mer vad vi kan hjälpa dig med.

flytt

Flytt

Vid en flytt, större renoveringar, evakueringar och stambyten, gäller det att koll på logistiken. Anlita någon av våra erfarna flyttprojektledare för full kontroll.

Lista över tjänster

Arkitekttjänster

Framtagande av alla förekommande typer av A-ritningar. Både traditionella A-ritningar och ritningar från inredningsarkitekt.

Avtalsuppföljning

Kontroll av att du som kund får vad du betalar för. Är svaret nej agerar Perfecta i din sak.

Avflyttningsstädning

Lokal eller fastighet ställs i ordning inför besiktning innan avflyttning.

Avyttring av oönskade inventarier

Deponering eller försäljning av sådant du inte vill behålla. Perfecta har ett stort kontaktnät.

Behovsanalys

Hjälp som ingår i flera tjänster. Med sin expertis ser Perfecta behoven innan du identifierat dem.

Beställning och inköp av inventarier

Perfecta har upparbetade kontakter och egna inköpskonton. Du garanteras både kvalitet och bra pris vid större inköp.

Budgetkalkylering

Du vill snabbt få reda på vad saker och ting kan tänkas kosta – Perfecta omvandlar dina önskemål till siffror.

Business relocation

En paketerad tjänst. Företagsflytt innefattar projektering, bygg- och projektledning, flytt och löpande underhåll.

Byggherrestöd

En stödtjänst för dig som insett att det kostar för mycket tid och ansträngning att driva omfattande byggprojekt på egen hand.

Byggledning

En handfast projektledartjänst. Byggledaren ansvarar för och driver byggnationen.

Byggnadskonstruktion

Framtagande av K-ritningar. Här handlar det om konstruktionsfrågor som bärkraftighet, avväxling och dimensionering. Perfectas besiktningsmän följer upp entreprenadarbetena och ser till de handlingar som ligger till grund för byggnationen följs.

Entreprenadstyrning

Styrning och samordning av entreprenad. Byggledning och kvalitetskontroll för att säkerställa produktionen.

Flyttledning

En samordningstjänst som inte bara innefattar den fysiska flytten. Perfecta ser till att allt sker effektivt.

Hyresgästsamordning – ROT-projekt

Vid större renoveringsprojekt av bostäder (t e x stambyte) kan det som fastighetsförvaltare vara svårt att hantera de boendes frågor och tillgodose deras behov då byggprojekt av större dignitet inte tillhör den normala vardagen, varken för de boende eller för dig som förvaltare. Vi har tagit fram en tjänst som kombinerar Perfectas tekniska kunnande med mer humaniora kompetenser. Läs mer om tjänsten Hyresgästsamordning.

Installationsledning

En teknisk konsulttjänst. Perfecta tar reda på vilken projektering som behövs och styr upp både konsulter och entreprenörer.

Kalkyleringstjänster

Perfecta tar fram referenskalkyler för jämförelser och kommande budgetering.

Konstruktör

Framtagande av K-ritningar. Här handlar det om konstruktionsfrågor som bärkraftighet, avväxling och dimensionering.

Kontrollansvarig enligt PBL

Du behöver en kontrollansvarig person för att få bygglov eller rivningslov. Perfecta har flera projektledare med den certifiering som krävs.

Lokalanpassning

En totaltjänst. Perfecta agerar samordnare när din lokal eller fastighet byggs om.

Magasinering

Aktuellt att magasinera en längre tid? Perfecta har ett kontaktnät som ger kvalitet och bra pris.

Materialinköp

Vid större inköp kan Perfecta ordna bra pris via upparbetade leverantörskontakter.

Projektadministration

En administrativ tjänst. Ekonomisk uppföljning som sparar pengar genom att både kunden och projektledaren slipper administrera.

Projekteringsledning

En konsulttjänst. Perfecta samordnar tekniska konsulter och arkitekter i projekteringsfasen.

Projektledning

Perfecta kan ta ett helhetsansvar som projektledare, från tidiga skeden till avslutat projekt. Du behöver bara en kontakt.

Referenskalkyl

Du vill snabbt få reda på vad saker och ting kan tänkas kosta – Perfecta omvandlar dina önskemål till siffror.

Stambyte

En projektledningstjänst för fastighetsägare. Perfecta hjälper er med att projektera, upphandla och leda ert stambytesprojekt.

Städledning

Ledning av löpande underhållsverksamhet. Perfecta kontrollerar att entreprenörerna fullgör kontrakterade uppdrag.

Tekniska utredningar

Har du någonting som inte fungerar som det ska i din lokal eller fastighet? Perfecta hjäpler dig att ta reda på orsak och tar där efter fram ett åtgärdsförslag.

Underhållsplaner

Vi undersöker och dokumenterar fastighetens status och kommande behov av underhåll. Läs mer om underhållsplanen.

Upphandling

En projektledartjänst. Perfecta tar fram förfrågningsunderlag för utskick och letar fram lämpliga leverantörer/entreprenörer att fråga, samt utvärderar inkomna anbud för avtalsskrivning.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att skicka dem genom formuläret nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Inte läsbart? Ändra text. captcha txt

Skriv ditt sökord och tryck enter