Brf Masken har valt att anlita Perfecta Projektledning för att handla upp och driva stamspolning av föreningens samtliga lägenheter på Södermalm .