Kritklippans SFF har valt Perfecta Projektledning som partner att handla upp och driva gemensamhetsanläggningens upprustning.