Stambyten är alltid en omfattande åtgärd. Oavsett storlek på projektet ställs höga krav på kompetens och förståelse i alla skeden – såväl innan, under och efter arbetet är utfört.

Det är därför av ytterst vikt att det hela går till på ett korrekt sätt. På så vis parerar man onödiga efterspel som kan ge förödande konsekvenser, men framförallt kan fastigheten njuta av fungerande vattenledningar, avloppssystem, värme och elektricitet.

Lösningen? Anlita en kvalificerad partner

Det mest gynnsamma vid ett stambyte är att ta hjälp av någon som kan leda projektet, från start till mål med allt vad det innebär. Perfecta är ”hela fastighetens projektledare” och åtar sig det övergripande ansvaret som är så viktigt vid just stambyten.

Vi säkerställer att projektet utförs på rätt sätt, såklart inom rätt tid och till rätt pris. Med alltifrån de första grundläggande analyserna och det faktiska arbetet – till återkommande underhållning och allt däremellan.