Perfecta Projektledning har av Brf Ryssjan fått i uppdrag att hålla i slutbesiktningen av föreningens förädlingsprojekt på Södermalm.