Våra nya projekt

Här ser du våra senaste påbörjade samarbeten. Vi är mycket glada och stolta att de valt oss för att spara tid och pengar när det gäller att samordna deras fastighetsprojekt.

Radonutredning och fasadrenovering åt Brf. Skattungen 1

Perfecta Projektledning har fått förtroendet att hjälpa föreningen med att reducera radonhalten i fastigheterna. Där efter ska Perfecta genomföra en förstudie, ta fram ett förfrågningsunderlag och upphandla entreprenör för fasadrenovering. Projektledning och besiktning ingår också i uppdraget. Arbetena beräknas vara färdigställda till sommaren 2018.