JM bygger nytt bostadsområde i Enskede. Perfecta ska stå för Kontrollansvarig enligt PBL.