Perfecta Projektledning har fått i uppdrag av Brf. Båtsmannen i Gustavsberg att ombesörja boendefrågor under föreningens stambytesprojekt. Uppdraget förväntas slutfört 2023.