Upphandling av EV-laddare – Ljunghedens SFF

Ljunghedens Samfällighetsförening har valt att anlita oss på Perfecta Prjektledning för att upprätta FU, upphandla och besikta föreningens elentreprenad. Vi tackar för förtroendet!