Perfecta Projektledning har fått förtroendet att hjälpa föreningen med att reducera radonhalten i fastigheterna. Där efter ska Perfecta genomföra en förstudie, ta fram ett förfrågningsunderlag och upphandla entreprenör för fasadrenovering. Projektledning och besiktning ingår också i uppdraget. Arbetena beräknas vara färdigställda till sommaren 2018.