Perfecta Projektledning har fått uppdraget att agera beställarombud i samband med vindsförädling i fastigheten Kv. Titania 1.